Välkommen till Fårholmen

Södra delen av Fårholmen är i Sibbo Navigationssällskaps ägo och fungerar som rekreationsplats för föreningens medlemmar och som stödjepunkt för sommarens evenemang.

Fårholmen är belägen 2 Nm söder om Kalkbruket och båtbryggorna ligger på östra sidan av sydspetsen.
Bryggfästets koordinater

 

WGS-84

KKJ

N 60°13,41′ N 60°13,40′
O 25°23,27′ 0 25°23,46′

Postad: april 22, 2018