Info inför hösten

Vi kan med glädje konstatera att den gångna sommaren varit aktiv inom föreningen och under hösten har vi slutspurten för SNavS jubileumsår framför oss. Följ med din e-post/brevlåda, inbjudan postas snart till jubileumstillställningen 7.10.2023.

Den praktiska kursen för motorbåtsförare är på gång och anmälning till navigationskurskurserna likaså. Intensivkursen (6 kvällar) i skärgårdsnavigation hålles på tisdagskvällar i Miili i Söderkulla med ny lärare, Carl “Peppe” Schauman. Två anmälningar saknas för att kursen skall hållas, så om du har behov av repetition eller någon bekant eller familjemedlem som är intresserad, kom på kurs. Kursen riktar sig till alla som rör sig på sjön. Under kursen behandlas grunder i sjövägsregler och -lagar, sjökort, kompass, positionsbestämning, fart-, tid-, och distansberäkningar, ruttplaneing och säkerheten till sjöss. Kursen startar 24.10.2023.

Kustnavigationskursen startar torsdag 18.1.2024 och hålles i samma utrymmen som skärgårdskursen. Hannu Kavonius fungerar som lärare på den kursen. Du som redan skrivit skärgårdsskepparexamen kan anmäla dig till den här kursen redan nu, och du som går skärgårdskursen på hösten kan anmäla dig senare.

Sommarstället på Fårholmen har under den gångna sommaren igen tjänat oss väl. Lördag 23.9.2023 håller vi hösttalko på Fårholmen. Vi städar undan inför vintern och tar upp landgångar, färjan, och simbryggan. Välkommen med!

Lördag 12.8.2023 höll vi aktivitetsdag på Fårholmen, och då gynnades vi i alla fall av det bästa tänkbara vädret. Bleke och solvärme. Åtta av föreningens båtlag deltog. På programmet fanns besök av Borgå sjöräddare som presenterade sin verksamhet och utrustning. På grund av utryckning förkortades deras besök men vi fick dagens timmar fyllda med att gå igenom en bana med uppgifter på Snavsens område, lite enkel kompassgenomgång med ett par juniorer, invigning av nya terrassen, HotDog’s, mycket skratt, trubadurunderhållning och gott humör fram till midnatt. En trevlig och minnesvärd dag, här några bilder från den.

Den gemensam båtfärden till Lovisa 7.7.2023

Vädret stökade till det, men det blev en färd i alla fall. Några av föreningens båtlag deltog, och en del medlemmar anlände Lovisa via landsväg och slöt upp till sällskapet för en gemensam middag på lördagen. Alltid trevligt att träffas trots lite kyla och regn.

SNavS jubileumsskrift utdelad

Utdelning och postning till medlemmarna är nu gjord. I samband med det uppdagades en hel del bristfälliga och felaktiga adressuppgifter i vårt medlemsregister. Vi ber nu därför er alla att kolla om ni säkert gjort adressändringar och anmält i kraft varande e-mail adresser till sekreteraren@snavs.fi , vi bör absolut få vårt medlemsregister uppdaterat så ni alla i fortsättningen får vår post. Vi övergår från årsskiftet 2023 – 2024 till elektronisk kommunikation på grund av att frankeringskostnaderna har blivit alldeles för höga. Endast de äldsta av våra medlemmar som av praktiska orsaker inte kan ta emot e-mail får därefter brevpost, så vänligen kolla att din e-mail-box fungerar och att styrelsen har din rätta adress.

Minnesord för Ralf Berg

Ralf var bland mycket annat en intresserad navigatör och gedigen båtlivsmänniska. I mitten av 1980-talet gick han Finlands navigationsförbunds kurser i skärgårds-, kust-, och astronomisk navigation. Efter Ralfs första examen fick han medlemskap i Sibbo Navigationssällskap – ett medlemskap som räckte livet ut.

Ralf deltog flitigt i föreningens övnings- och fortbildningsverksamhet. Långfärderna hörde till Ralfs och Anitas stora favoriter. Deras väl skötta motorbåt var nästan ett obligatorium bland långfärdsbåtarna. Efter dagsetapperna var det ofta samling med berättelser, historier och anekdoter. Erfarenheter från dagen till sjöss utbyttes på bryggor och vid lägerplatser, som på bilden ovan från Svartholm, där också Ralf och Anita syns.

Navigationssällskapets inomhusaktiviteter innefattar bl.a. nautisk frågesport som Ralf ofta var författare till. Små klurigheter som till exempel “Varför äter isbjörnen inte pigviner?” ger en vink om Ralfs rörliga intellekt och goda sinne för humor. Han hade också ett stort intresse för naturvetenskap, fysik, astronomi och naturligtvis fiske och “landet” i Kabböle.

Vi är många som saknar Ralf och delar hans anhörigas sorg. Vi tackar för alla ljusa minnen och det arbete Ralf utfört föreningen tillgodo.

Påminnelse om praktiska saker angående Fårholmen och om medlemskap

Brunnen på Fårholmen så gott som tom. Tag detta i beaktande då du gästar stödjepunkten. Man kan tvätta sig i havsvatten men det får inte användas för att kastas på basturöset eller värmas i vattencisternen. Förutom dricksvatten måste extra sötvatten vid behov tas med till holmen för tillfället, detta försvårar tyvärr längre vistelse och uthyrning av bodan.

Genom att notera e-post och postens bilagor som skickas från föreningen underlättar du styrelsens arbete vad gäller ditt medlemskap och upprätthållandet av medlemsregistret. Att betala fakturor för medlems- och båtsektionsavgifter med de referensnumror som finns på fakturan är viktigt för att undvika felaktig status på ditt medlemskap och i värsta fall obefogad utskrivning. Adressändringar och frågor angående föreningsärenden skickas till sekreteraren@snavs.fi

Båtbesiktning och sommarsäsongen har kommit igång

Vårtalko på Fårholmen utförd, tack till deltagarna, och Mosses uttalande att “mycket blev gjort och mycket blev ogjort” är så sannt som det är sagt. Byggnaderna är alla städade och bryggor och landfästen är på plats. Ved finns, både färdigt klabbad och att klyva/hugga för den som vill göra det. Brunnen åtgärdades, dassen är tömda och i skick, och som ni kan se på bilderna så har bastukammaren fått en ny skepnad. Ljust tak och “nytt” möblemang. En ny Fårholmsfärja till glädje för barnen är byggd och kan genast tas i trafik. Den nya terrassen väntar på ett skyddsräcke och kan efter det tas i bruk.

Med tanke på vårt jubileumsår är det glädjande att se vårt sommarställe i så gott skick, och i augusti skall vi i samband med aktivitetsdagen fira ordentligt. Sjöräddningssällskapet kommer att besöka oss, om ingen utryckning är på gång just då. Vi har program för såväl barn/unga som för vuxna. Vi bjuder in gäster från andra föreningar och har alla ett trevligt veckoslut tillsammans.

Föreningens båtbesiktningstillfällen startade i Kalkstrand i uselt väder. I hård blåst och regn besiktades två båtar, bra så, och möjligheter att få båten besiktad finns ju under flere kvällar och dagar i maj och juni. Tid och plats hittas i verksamhetsplanen för i år. Nästa tillfälle är 10.-11.6.23 kl.10 – 15 på Fårholmen.

Utfärden till Forum Marinum i Åbo 15.4.2023

Ett glatt sällskap satt förväntansfulla i bussen på väg mot Åbo, vädret var vackert och ett sorl av diskussioner och skratt hördes. Kaffetanden värkte på en del av resenärerna, så vi stannade i Muurla för en kopp kaffe med tilltugg, och naturligtvis en del shopping i glasaffären.

Då vi anlände Forum Marinum fick vi en introduktion av vad som fanns att se i byggnaderna och utomhus, en inblick i muséets historia och berättelser om båtarna i hallen där vi befann oss. Sedan blev det rundvandring i egen takt.

Forum Marinum innehåller en hel del av vårt lands sjöfartshistoria. Instrument, dokument, båtar av alla de slag, utrustningar och avdelningar med olika teman, allt från modellskepp till Suomen Joutsen. Krigsfartyg och räddningsbåtar, varvsverksamhet, fiske, skärgårdsliv och mycket, mycket annat bekantade vi oss med. Vi råkade besöka muséet på årsdagen då Titanic sjönk. Det gav en speciell känsla och ett annorlunda perspektiv på avdelningen som behandlade de finländares historia och öden som befann sig ombord på fartyget. Uppbyggnaden av muséet har gjorts på ett mångsidigt sätt och med hjälp av ljudeffekter och humoristiska inslag stannar man gärna upp för att fördjupa sig i något speciellt ämne. En dag är kanske för kort för att ta åt sig allt, men Åbo är ju inte så långt borta att man inte kan besöka Forum Marinum flera gånger.

Klockan 14 på eftermiddagen åt vi skärgårdsbord på restaurant Göran i den ena av muéets byggnader. Efter maten gjorde några av sällskapet en snabb spurt till fiskmarknaden en bit längs åstranden upp mot centrum. Andra tog ännu en snabb tur i Forum Marinum och muséets butik. Klockan 16 startade vår bussfärd hemåt. En viss trötthet kunde anas, sorlet tystnade till minimal ljudnivå och ögonlocken föll ned över ögonen. Nöjda med dagens upplevelser, strålande solsken och frisk luft återvände vi till Sibbo och kunde alla konstatera att vi hade en fin dag tillsammans.

Tack till alla deltagare, och stort tack till föreningens arrangörer och till Packalén Buss!

Bilderna ovan är från Forum Marinum.

Möjlighet att gå VHF-kurs:

Värd för kursen är NJK, kursdragare är Carl Schauman och platsen är Björkholmen i Helsingfors. Via länken kommer du till mer info om kursen, nedladdning av kursboken och till anmälningsformulär

njk.fi/vhf-kurs-pa-bjorkholmen-22-23-4-2023/

Föreläsningarna hålles lördag 22.4.2023 och söndag 23.4.2023. Efter söndagens föreläsning håller Traficom “breafing” för examen som eger rum genast därpå.

Kursavgiften är 50€ för SNavS medlemmar, den betalas vid anmälning. Traficom fakturerar på efterhand examensavgift 45,40€ och avgift för behörighetscertifikat 43,75€.

Varför behövs VHF? Mobiltelefonen fungerar i skärgården men den har inte täckning ute till havs. I situationer som gäller säkerhet, att kalla på hjälp, att hjälpa andra, eller att hålla direkt kontakt båtar emellan och med sjöräddningscentraler är, VHF det viktigaste kommunikationssystemet.

Det maritima VHF-systemet är internationellt och fungerar med ungefär samma regler överallt i världen. För kommunikation med t.ex. bro- eller slussvakter är det lättaste sättet att använda VHF. I en del kanaler är det t.o.m. ett krav för kommunikationen.

VHF-utrustning är frivillig för båtförare men kan vara till största nytta då olyckan är framme. En liten handhållen VHF är vattentät, den kan också flyta, och en del lyser och ger ljud ifrån sig då de ligger i vattnet, även då de är avslagna. För att inneha och använda VHF behövs radiotillstånd och personligt behörighetsbevis, välkommen på kurs för att skaffa dessa!

SNavS årsmöte 2023

Årsmötet gick av stapeln 23.3.2023 på Immersby FBK.

18 personer samlades för att behandla ärenden enligt stadgarnas föreskrifter. En ny styrelse med små förändringar från föregående valdes, de nya styrelsemedlemmarna välkomnas varmt, och stort tack för gott arbete under många år framförs till de som avgick. Det blev återval av ordförande, bokslutet för år 2022 fastställdes och föregående styrelse beviljades ansvarsfrihet. Budget och verksamhetsplan för år 2023 fastställdes. Uppvaktning med anledning av bemärkelsedag, utdelning av intressepriset ratten, och utdelning av föreningens jubileumsskrift gjordes. Pågående jubileumsår diskuterades och programmen uppdaterades. Verksamhetsplanen hittas som bekant på INFO-sidan/Verksamhet. Där hittar du hela årets fastslagna program, observera att den kompletteras och ändras efter hand, så gå in och titta under säsongens framskridande.

Under pågående verksamhetsår, vårt jubileumsår, har vi extra program. Vi tar upp gamla traditioner på nytt sätt och hoppas på aktivt deltagande. Något som tidigare var omtyckt av medlemmarna var en gemensam långfärd med egna båtar. Avsikten var att ingen behövde köra ensam om man kände sig ny och oerfaren som båtförare. En sådan färd skall vi göra till Lovisa i sommar. Start från Fårholmen där vi håller skeppsråd om tidtabell och hur vi kör. Gemensam kväll firar vi i Lovisa och övernattar i båtarna. Mer detaljerad info om det ges senare under försommaren.

I år håller vi en aktivitetsdag för hela familjen på Fårholmen. Vi har ett skillt program för våra juniorer där de kan bekanta sig med “sjöbjörnsfasoner” i praktiken. Också om detta informerar vi mera senare under våren.

Vår jubileumsmottagning i oktober blir en lättsam cocktailtillställning för hela familjen. Vi börjar på tidig eftermiddag och i programmet ingår en liten utställning, cocktailmenu, tal och premiering, och naturligtvis trevlig samvaro. Mer info senare

Tack till alla mötesdeltagare på årsmötet, här följer föregående års sammandrag:

Verksamhetsberättelsen för år 2022

Under år 2022 samlades styrelsen på nio styrelsemöten, 4 jubileumsmöten samt årsmötet med konstituerande mötet. Möten hölls för det mesta på Immersby fbk, men vi träffades även några gånger hemma hos varandra, en gång på Sibbo strand och en gång i hybridform. I medeltal var 6-7 styrelsemedlemmar på plats per möte.

Styrelsen bestod av : Ben Packalén – ordförande, Mikaela Dunderfelt – vice ordförande, Pernilla Åberg – sekreterare, Kari Nikula – kassör och suppleant, Mary-Ann Lind – evenemang ansvarig, Eva Sundman – webbansvarig, Magnus Sundman – besiktningschef, Mari Ahrenberg – miljöansvarig och besiktnigsperson, Glenn Saloranta – bryggansvarig och suppleant.

Under år 2022 började styrelsen planera för jubileumsåret 2023, då föreningen fyller 50 år. På våren ansökte styrelsen om bidrag av Sparbanksstiftelsen för att bygga ut terrassen på Fårholmen och blev beviljade 3000 euro. En ny ansökan till Sparbanksstiftelsen gjordes under hösten. Den gången för att understöda jubileumsåret och vi blev beviljade 2500 euro.

I mars hölls en navigeringskväll för flera entusiastiska medlemmarna som fick arbeta med övningar gjorda av ordförande. På årsmötet 2022 visades bilder och berättades om föreningens eskapader under de gångna 50 åren.

Under vintern samlades föreningens alla pärmar som fanns hemma hos sittande och före detta styrelsemedlemmar. Genomgång och uppordnade enligt olika kategorier fick ordning på arkivet och det minskade från ett släpkärrslass till ca 2 hyllmeter.

Under säsongen besöktes Fårholmen av 103 båtlag, 282 personer, ett antal hundar och kaniner. På vårtalkot deltog 17 personer och på hösttalkot 19 personer.

På aktivitetsdagen 13.8 var 3 nya skeppare på plats för att ta emot sina diplom. Det hölls en frågesport angående sjövägsregler som fick alla att gnugga sina geniknölar. Kvällen avslutades med långbord på bryggan.

I augusti förstorades bodans terass på Fårholmen och bastuterassen fick ett insynsskydd.

I september åkte 34 medlemmar på en lyckad utfärd till Lahtis med Packalén buss. Från Lahtis åkte vi med båt till Vääksy.

Under hösten hölls en Praktisk båtförarkurs. Kursen innehöll teori, brandsläckning, ruttplanering, man-över-bord övning samt mörkernavigering. Kursen var mycket intressant och ordnas även hösten 2023.

Året avslutades med julkaffe, lekfull maritim quiz och lotteri. Styrelsen tackar alla medlemmar, familjemedlemmar, lärare, företag, sparbanksstiftelsen och alla andra som var med och göra år 2022 till ett fint år. Tack till alla som deltar på talkon och som även utanför talkon arbetar för en trivsam miljö på Fårholmen.

Simulatorövning 9.3.2023

Intressant och lärorikt. Olika farkoster i olika hastigheter och förhållanden tog sig igenom en på förhand bestämd rutt med en navigatör och en förare “ombord”. Tack till alla 11 deltagare. Det blir flere sådana övningar, tidtabellen publiceras senare.

Sjökorten omfattar hela vår kust och skärgård, grafiken är tydlig och zoomfunktion och andra inställningar underlättar navigeringsarbetet.

En väl koncentrerad skara följde med övningen och väntade på sin tur att få ta tag i spakarna och ratten.

Vår första sammankomst år 2023 gällande miljöansvar öppnade ögonen för hur viktigt det är att vi som rör oss till sjöss verkligen tar hänsyn till de känsliga vattendragen, och det att vi rör oss där just under den tid på året då alla nyckelarter förökar sig. Katriina Murto presenterade Håll skärgården ren organisationen för oss som trots det ytterst dåliga vägföret samlades i Immersby 12.1.2023. Tack till Katriina och alla deltagare.

Sälle känner säkert alla till, men vad allt representerar denna säl? Håll skärgården ren är en riksomfattande miljöorganisation för folk som rör sig till sjöss. HSR upprätthåller ca 200 Sällestationer med lite olika tjänster runt om i landet. Stationerna är placerade runt kustområdet och vid insjövattendrag och deras positioner hittas på Sälle-kartan.

Till HSR:s uppgifter hör underhåll av servicestationerna med tjänster som avfallstransport, septitömningsstationer, avfallssortering, diskstationer, och torrdass. Information om miljöansvar för att inte förgifta, övergöda eller skräpa ner vattendragen är också en av organisationens viktiga uppgifter. De
olika projekten under HSR ledning uppmanar oss till konkreta åtgärder för att hålla vatten och stränder rena och att göra den naturliga florans och faunans överlevnad möjlig. Attityden till miljöansvar är i allmänhet bra bland båtfolk, man vill göra rätt. Läs mer och ladda ner appar med HSR tjänster på adressen www.hallskargardenren.fi

 

Det är med förväntan och förhoppningar vi inleder det här året och styrelsen hoppas att alla medlemmar får ut så mycket som möjligt av både övngar, träffar, utfärder, andra program och vistelse tillsammans på Fårholmen. Håll er uppdaterade med vad som är på gång här på webbplatsen, ny information publiceras efter varje styrelsemöte, d.v.s. i början av varje månad, och vid behov också mellan våra möten.

Ett gediget program har utarbetats för jubileumsåret 2023. Det planeras både exkursioner och andra evenemang varvat med övningar och besök på Fårholmen. En skrift med information om föreningens verksamhet håller på att ta form, och rekvisita och medel för både utbildning, information om föreningen och vår synlighet anskaffas. Den här informationen och prylarna får vi alla ta del av under året, liksom av de olika evenemangen. Det gäller för oss att följa med tiden, se framåt, att förnya oss så att även de yngres intresse för vår verksamhet och gott sjömanskap väcks. Vi kommer att fira på olika sätt under hela året 2023 och det är tänkt att i oktober samlas vi alla för att höja en skål för det fina sällskapet som i 50 år arbetat för att hålla folk på sjökortet, (inte på kartan den här gången), och att färdas säkert på sjön. Men innan det har vi en massa andra sammankomster, kom ihåg att kolla in verksamhetsplanen på info-sidan där dessa uppdateras efter hand.

Det är viktigt att vi träffas även under vinterhalvåret och att gemenskapen hålls vid liv. Hoppas du har möjlighet att delta i programmen som ordnas. Om du känner att du har tid och lust att delta lite mer i verksamheten, tex som båtbesiktare eller inom skolning och övning, får du gärna höra av dig till styrelsen. Håll dej uppdaterad med vad som är på gång här på webbplatsen och i vår facebook-grupp för medlemmar. Ha en bra fortsättning på vintern!

Postad: April 22, 2018