Efter semestertiden

Tack till alla som låtit oss delta i färderna till sjöss på sociala medier under semestertiden. Det är trevligt med bilder och korta referat från olika platser. Båtsäsongen tar ju inte slut i och med att semestern tar slut, nu ska det njutas av varma augustidagar med stämningsfulla kvällar.

Vädret har varit omväxlande men det tycks inte ha stört båtlivet i någon större utsträckning. Uppdateringar har gjorts både från Åbo och Kotka och allt där emellan. Hoppas ni alla har goda minnen och erfarenheter i bagaget med er hem.

På vår stödjepunkt, Fårholmen, har flitiga medlemmar fixat ett som annat, men där finns ännu projekt som bör åtgärdas. Kanske vi gör upp en plan och ställer till med ett extra talkoveckoslut nästa sommar. Eller varför inte några vardagar. Det är ju alltid mera skoj att göra tillsammans, och vissa arbeten fordrar ju flera händer och mera styrka.

Vad gäller kursutbud och evenemang under hösten finns tyvärr ingen info att tillgå i det här skedet. Styrelsen sammankommer i början av september och vi hoppas att få ut information om kommande verksamhet genast efter det. Närmast har vi ju Aktivitetsdagen på Fårholmen 8.8.2020. Lite program i form av frågesport och lekfull tävling blir det, och diplomutdelning för senaste vinters nya skeppare. Hoppas ni har möjlighet att delta i det evenemanget, det är ju viktigt att vi träffas och byter tankar och idéer och upprätthåller sammanhållningen inom föreningen. Med dessa ord önskar styrelsen er alla hjärtligt välkomna!

På böljan

Ny sjötrafiklag

Den nya sjötrafiklagen togs i kraft 1.6.2020. Lagen moderniserar och sammanställer bestämmelserna om sjötrafikreglerna och sjötrafikmärkena. Syftet med den nya lagen är att förbättra säkerheten och främja ett ansvarsfullt båtliv. Eftersom farkosterna ökar på våra vatten, är det viktigt att vi känner till lagen och vårt ansvar. Vad förändringarna innebär för oss båtfolk, och vad vi bör beakta, kan vi bekanta oss närmare med på följande adress:

https://www.traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020

Möte i farled

Berättelsernas hemmahamn

…står det på Maritimcentret Vellamos broschyr. Så sant som det är sagt. 27 SNavS:are bekantade sig med utbudet och fick nästan en överdos av historia och berättelser av en proffsig guide.

Vi började i båthallen där vi bland alla fina tävlings-, bruks- och nöjesbåtar, hittade en för oss Sibbobor bekant raritet, en Marino Family Sport vindrutebåt från år 1958. Sjöbevakningsmuseet i hallens bakdel gav en inblick i arbetet genom tiderna, utrustning och farkoster väckte stort intresse.

Kymmenedalens utrymmen presenterade livsföringen i trakten med både föremål och bildmaterial, allt från seder till kläder.

Glasburken med björnen på locket och Finlandia vodkaflaskan är inte de enda föremålen Karhula glasbruk producerat. En fin utställning med både bruks- och konstglas i alla färger och former  visade upp glasbrukets över hundraåriga historia.

Finlands sjöhistoriska museum var verkligen något för oss som gillar sjöfart. Modeller, verktyg, utrustning, redskap, vrakfynd, ja allt som har med sjöfart att göra finns här. Via fragment av vrak från 1200-talet, gamla instrument, hytt-mode från 1920-tal till Finnjet, tog vi oss genom tiden av finsk sjöhistoria. Föremålen försedda med texter och skärmar med filmsnuttar och pek-funktioner hjälpte oss på färden.

I Vellamo finns också ett informationscenter med böcker, tidningar, fotografier och annat arkivmaterial att undersöka. En utomhusutställning, auditorium och seminariesalar, museumskaj och takestrad. Alla dessa blev tyvärr obesökta, tiden räckte inte bara till, vi skulle ju äta och umgås också.

Efter en mångsidig brunch på Laakonki smög vi oss ännu in i museet och tog åt oss det sista av allt. En del uppköp gjordes också i museibutiken Plootus.

Allt det här har vi teamet Mosse & Packalén Bus att tacka för, och det gör vi med glädje, vi som bara njöt av dagen. Tack!

 

Postad: April 22, 2018