Året som går till historien.

Båt i sikte.
Båt i sikte. Vy från Fårholmen.

Ett år med så många inhiberade evenemang har vi inte upplevt inom vår förenings 47 åriga historia. Det har avbokats, flyttats, omorganiserats och anpassats verksamheten enligt för tillfället gällande rekommendationer från myndigheterna. Inga kortkurser, ingen utfärd, eldsläckargranskning eller fest. Men vi skall inte klaga, vi har kunnat hålla aktivitetsdag och diplomutdelningstillfälle, och vi har kunnat njuta av båtliv och Fårholmen under sommaren.

Vår stödjepunkt och rekreationsställe är ju ett paradis i situationer som denna. Tack till alla flitiga personer som deltagit i talkon på Fårholmen. Mycket blev gjort, en stor sak var omhändertagandet av de stormhärjade bryggorna. Men det är ju så att ett ställe som Fårholmen fordrar ständigt underhåll. Därför har det gjorts en “fixanlista” med en hel del små sysslor som kan utföras av oss alla på Fårholmen nästa säsong. Fårholmen besöktes 130 gånger av föreningens båtlag med inalles 288 personteckningar i gästboken under sommaren. Lite ny info om uthyrning av bodan och användning av, och vistelse på rekreationsstället hittas på Fårholms-sidan här på webplatsen.

Höstmötet som var planerat att hållas torsdag 26.11.2020 kl.18.00 är inhiberat. Coronaläget är sådant att vi inte vill riskera en smittofara inom föreningen. Det blir i stället ett årsmöte vars datum är fastslaget till 25.3.2021. På mötet väljs ny styrelse och de förnyade stadgarna presenteras. Platsen bekräftas senare, om möjligt i den festlokal där höstmötet skulle hållas, alltså N’avetta i Västerskog.

En kurs i skärgårdsnavigation i Sibbo institutet är på gång. En naturlig fortsättning på den är kursen i kustnavigation och vi hoppas en sådan kan hållas på vårteminen. Föreningens styrelse har gjort ett förslag på verksamhet för år 2021. Tyvärr kan vi inte publicera den i sin helhet innan vi hållit ett medlemsmöte, men om möjligt så samlas vi med våra rep i början av mars och ser till att vi får våra förtöjningslinor splitsade till nästa båtsäsong. Något slag av framtidsvisioner och planer måste man ju ha. Det preliminära programmet finns på verksamhetsplanen, men, som skrivet, inget är fastslaget, vi lever i stunden.

Stormwind simulatorprogrammet är inhandlat och till och med provkört! Vi tackar Aktia stiftelsen för att vi kunnat göra den här investeringen. Tidpunkten för när vi kan börja övningar med simulatorn är inte ännu bestämd, antagligen sker det under hösten 2021. Inga risker tas med det, man jobbar nära varandra och vi väntar ut coronaläget. Ett utrymme som lämpar sig för förvarig av simulatorutrustningen och annat föreningensmaterial, och arkiv, efterlyses. Dessutom bör vi kunna hålla mindre kurser och möten i utrymmet. Har du goda förslag så kontakta styrelsen. En liten hyra är budgeterad att betalas för utrymmet.

Följ med Sibbo Navigationssällskap rf:s verksamhet här på webplatsen. Styrelsen hoppas vi alla håller oss friska och har möjlighet att träffas lite mer år 2021. Trevlig fortsättning på hösten.

Berättelsernas hemmahamn

…står det på Maritimcentret Vellamos broschyr. Så sant som det är sagt. 27 SNavS:are bekantade sig med utbudet och fick nästan en överdos av historia och berättelser av en proffsig guide.

Vi började i båthallen där vi bland alla fina tävlings-, bruks- och nöjesbåtar, hittade en för oss Sibbobor bekant raritet, en Marino Family Sport vindrutebåt från år 1958. Sjöbevakningsmuseet i hallens bakdel gav en inblick i arbetet genom tiderna, utrustning och farkoster väckte stort intresse.

Kymmenedalens utrymmen presenterade livsföringen i trakten med både föremål och bildmaterial, allt från seder till kläder.

Glasburken med björnen på locket och Finlandia vodkaflaskan är inte de enda föremålen Karhula glasbruk producerat. En fin utställning med både bruks- och konstglas i alla färger och former  visade upp glasbrukets över hundraåriga historia.

Finlands sjöhistoriska museum var verkligen något för oss som gillar sjöfart. Modeller, verktyg, utrustning, redskap, vrakfynd, ja allt som har med sjöfart att göra finns här. Via fragment av vrak från 1200-talet, gamla instrument, hytt-mode från 1920-tal till Finnjet, tog vi oss genom tiden av finsk sjöhistoria. Föremålen försedda med texter och skärmar med filmsnuttar och pek-funktioner hjälpte oss på färden.

I Vellamo finns också ett informationscenter med böcker, tidningar, fotografier och annat arkivmaterial att undersöka. En utomhusutställning, auditorium och seminariesalar, museumskaj och takestrad. Alla dessa blev tyvärr obesökta, tiden räckte inte bara till, vi skulle ju äta och umgås också.

Efter en mångsidig brunch på Laakonki smög vi oss ännu in i museet och tog åt oss det sista av allt. En del uppköp gjordes också i museibutiken Plootus.

Allt det här har vi teamet Mosse & Packalén Bus att tacka för, och det gör vi med glädje, vi som bara njöt av dagen. Tack!

 

Postad: April 22, 2018