Båtsäsongen 2021 på slutrakan

När vi tar upp våra båtar i år har vi en hel del “varma” minnen i bagaget. Men som det sägs, det blir aldrig för varmt på sommaren i Finland. Det som förvånade men kom som en positiv överraskning var det nästan obefintliga algproblemet. Vi kunde simma hela säsongen igenom, och varför inte fortsätta med det under vinterhalvåret. Många sjömil har körts och nya farvatten och hamnar har utforskats under sommaren.

På tal om vinterhalvåret, samhället öppnas och vi hoppas på att kunna utföra mera aktiviteter vad gäller kurser och andra program än vad vi kunnat göra de senaste vintrarna. Navigationskurserna har startat och i Sibbo har vi 13 personer deltagande på den svenska skärgårdsskepparkursen. Det är bra, nu ska vi öva och studera och förbereda oss för följande båtsäsong.

En grupp SNavSare, 8 personer, samlades 7.10.2021 på Immersby brandkårshus för att närmare lära sig behärska vår Stormwind simulator under ledning av Hannu Rimaila från BNK. Vi framför vårt stora tack till honom! Nu gäller det att börja slå fast tidtabell och plats för att alla föreningsmedlemmar skall ha möjlighet att öva med simulatorprogrammet. Det är både kul och lärorikt att öva, programmet bjuder på en massa möjligheter vad gäller navigering och framförande av båt i våra farvatten hela vägen från östgränsen till Åland. Farkost, väder och tidpunkt kan väljas och regleras, allt från bleke till stormig och mörk natt. Instrument som kikare, radar och andra hjälpmedel finns i programmet.

SNavS styrelse samlas i början av november för att börja organisera verksamheten under vinterhalvåret. Som sekreteraren skrev i cirkuläret, den här webb-platsen fungerar som den främsta informationskällan för kommande evenemang, följ med verksamhetsplanen som uppdateras efter hand på sidan INFO / VERKSAMHETSPLAN. De tre rutorna på Webb-platsens första sida berättar om vad som är aktuellt och vad som uppdaterats på sidorna, det underlättar att snabbt bläddra fram det som är på gång. Som medlem kan du också ansluta sig till vår facebook grupp där aktuell information postas och medlemmarna själva kan delta i flödet.

Hösttalko på Fårholmen 25.9.2021

Bryggfästen, ved, simbrygga, städning av byggnaderna, sotning av eldstadspipor och diverse andra höstsysslor är nu utförda. Stort tack igen en gång till de som arrangerade och deltog!

Mjölö 4.9.2021

27 förväntansfulla utfärdsdeltagare började färden i soligt, friskt väder, först med buss till Helsingfors och sedan en båtfärd ut till Mjölö.

Väl framme på Mjölö möts vi av en omväxlande natur, sandstränder mot norr, kala klippor och stenar på sydsidan. Öns mitt är beklädd av tät skog och växtlighet av alla de slag. Byggnader, kanoner och annan rustning representerar historian om den fram till år 2012 slutna militärön.

Den 76 hektar stora ön har en lång historia som börjar på 1600-talet då Mjölö var ett viktigt landmärke för sjöfarare som närmade sig Helsingfors. På 1700-talet bosattes ön av fiskare, och på 1800-talet började Mjölö befästas av Ryssarna. Ett fångläger för rödgardister fanns på ön efter inbördeskriget. Efter att Finland blivit självständigt tog försvarsmakten över och upprättade en garnision på Mjölö. Ön blev ytterst viktig vad gällde försvar under kriget, och sedan som utbildningsställe för beväringar. Officerarna och deras familjer fick livet att blomstra på Mjölö med till exempel både daghem och skola för barnen, aktivt byaliv med både jobb, vardagssysslor och festligheter.

Händelserna på ön har varit många och intressanta, mest präglade av krigsföring och försvarsmakt. Minnesmärkena på ön påminner oss om dessa händelser, vissa aningen kusliga. Under Krim-kriget då britterna anföll med inte mindre än 81 fartyg, miste den brittiska överbåtsmannen George Quinnell sitt huvud av ett kanonskott. Det sägs att hans mor spökar vid Quinnells grav på Mjölö. Kanske vi kan klassa spökandet som fantasi, de verkliga händelserna på ön är alldeles tillräckliga för historien.

Efter rundvandringen på Mjölö smakade laxsoppan bra. Diskussioner om vad vi upplevt under dagen och om guidens berättelser påbörjades genast och fortsatte under hemfärden. En nöjd och väderbiten grupp återvände hem från Mjölö på sena eftermiddagen. Tack Packalén Bus och alla deltagare!

Sensommar 21

Lördag 15.8.2021, aktivitetsdag och diplomutdelningstillfälle på Fårholmen. Morgonen såg ruggig och regnig ut men som på beställning klarnade vädret. Aktivitetsdagsdeltagarna övade med kastlina och rodd i rätt hård blåst. Kl. 15.00 förflyttades aktiviteterna till Bodans terass där alla fem nya skeppare var samlade för diplom- och stipendieutdelning. Stämningen var god, så också trakteringen. Det är ju ytterst viktigt för en förening att upprätthålla intresset för arrangerade aktiviteter, att värva nya medlemmar och få er/dem att trivas och delta i gemenskapen och verksamheten. Ett stort grattis till er som skrev examen på försommaren, hoppas ni trivdes på Fårholmen och kommer igen. Det vi också hopas på är ju att pandemiläget så småningom börjar göra det möjligt att idka normal verksamhet med interna kortkurser och övningar. Nedan ett bildgalleri från aktivitetsdagen.

Minnesstund

Tre herremän med imponerande meriter i vår förenings verksamhet har gått bort under de senaste två åren. Bilderna ovanför är inga fotografporträtt, men presenterar dessa herrar i den omgivning och med de element som vi minns dem så väl. Dutte ombord på båten “Dutte”, Stigen på Fårholmens förtöjningsbrygga, och Christer med hornet på grillhusterassen på Fårholmen.

Alla tre har axlat tunga poster i föreningens styrelse, Dutte och Stigen som kommodorer, Christer som kassör. Inte nog med det. Utom förtroendeposterna har de burit omsorg om föreningens framgång, medlemmarnas trivsel, och upprätthållandet av navigationsintresset. Under många år stod Duttes privata båt till förfogande vid praktiska övnings- och skolningstillfällen till sjöss. Då rekreationsstället och stödjepunkten på Fårholmen anskaffades var Duttes roll stor vid upphandlingen. Stigen var en av de mest entusiastiska med att planera, skaffa utrustning och bygga upp stället. Han jobbade också aktivt inom föreningens båtsektion under många år. Det gjorde även Christer, han fungerade också som besiktningsman. Christer deltog gärna i arrangerandet av olika evenemang och underhållning på föreningens tillställningar, kombinerade sina intressen så som bilden visar.

Vi förvaltar dessa herrars arv, arbetet inom SNavS, och hedrar dem med tacksamhet. Avslutar med några bilder från Christers minnesstund och Bo Setterlinds ord: “Himlens hav har ingen strand, bara ljus!”

Fårholmen

Fårholmen har besökts livligt under sommaren. Vissa underhållningsarbeten har utförts, ett ställe som används flitigt och är utsatt för vädrets makter behöver nog ständig tillsyn och ombonad. Du som besöker Fårholmen och vistas där får gärna pyssla med underhållsarbete om du vill. Det här är naturligtvis inget tvång, men om du känner för “kroppslig aktivitet” hittas information i grillhuset om vad som kan göras.

Vi har minsann fått njuta av vår rekreationsplats. Trumman som installerades i vågbrytaren mellan lagunen och kalkbruksfjärden har fungerat bra, vattnet byts ut, och minimala mängder alger har upptäckts. Det har simmats många kilometer på Fårholmen i år. Vattnet i brunnen tog slut på midsommaren men med hjälp av handpumpen klarades bastubadandet.

Den nya roddbåten står till förfogande för alla medlemmar som vistas på Fårholmen. Kontakta styrelsen för uppgifter om du vill använda båten, den är nämligen låst (försäkringen gäller inte olåsta båtar).

Du beaktar väl att du är ansvarig för gäster du har med dig till Fårholmen. Medlemmar med familjemedlemmar känner till ordningsregler och handlar enligt dem. Gäster lämnas inte ensamma på området. Tillsyn och upplysning om hur man rör sig och använder området är på ditt ansvar.

Det är glädjande att gemenskapen blomstrar på vår holme, och att gott sjömanskap beaktas. Man presenterar sig för varandra och delar gemenskapen, men man har också tillgång till egen fred och ro. Man tar emot båtar som kommer och hjälper med förtöjning och annat där det behövs. Låt oss hålla det så också i fortsättningen.

Postad: April 22, 2018