Möjlighet att gå VHF-kurs:

Värd för kursen är NJK, kursdragare är Carl Schauman och platsen är Björkholmen i Helsingfors. Via länken kommer du till mer info om kursen, nedladdning av kursboken och till anmälningsformulär

njk.fi/vhf-kurs-pa-bjorkholmen-22-23-4-2023/

Föreläsningarna hålles lördag 22.4.2023 och söndag 23.4.2023. Efter söndagens föreläsning håller Traficom “breafing” för examen som eger rum genast därpå.

Kursavgiften är 50€ för SNavS medlemmar, den betalas vid anmälning. Traficom fakturerar på efterhand examensavgift 45,40€ och avgift för behörighetscertifikat 43,75€.

Varför behövs VHF? Mobiltelefonen fungerar i skärgården men den har inte täckning ute till havs. I situationer som gäller säkerhet, att kalla på hjälp, att hjälpa andra, eller att hålla direkt kontakt båtar emellan och med sjöräddningscentraler är, VHF det viktigaste kommunikationssystemet.

Det maritima VHF-systemet är internationellt och fungerar med ungefär samma regler överallt i världen. För kommunikation med t.ex. bro- eller slussvakter är det lättaste sättet att använda VHF. I en del kanaler är det t.o.m. ett krav för kommunikationen.

VHF-utrustning är frivillig för båtförare men kan vara till största nytta då olyckan är framme. En liten handhållen VHF är vattentät, den kan också flyta, och en del lyser och ger ljud ifrån sig då de ligger i vattnet, även då de är avslagna. För att inneha och använda VHF behövs radiotillstånd och personligt behörighetsbevis, välkommen på kurs för att skaffa dessa!

SNavS årsmöte 2023

Årsmötet gick av stapeln 23.3.2023 på Immersby FBK.

18 personer samlades för att behandla ärenden enligt stadgarnas föreskrifter, en ny styrelse med små förändringar från föregående valdes, återval av ordförande, fastställande av bokslut o.s.v. blev klubbat i bordet. Uppvaktning med anledning av bemärkelsedag, utdelning av intressepriset ratten, och utdelning av föreningens jubileumsskrift gjordes. Pågående jubileumsår diskuterades och programmen under det uppdaterades och fastslogs. Verksamhetsplanen hittas som bekant på INFO-sidan/Verksamhet, och den uppdateras efter hand.

Följande på listan är utfärden till Åbo 15.4.2023. Fram till 26.3. kan du anmäla dig till den på adressen sekreteraren@snavs.fi

Tack till alla mötesdeltagare, här följer

Verksamhetsberättelsen för år 2022

Under år 2022 samlades styrelsen på nio styrelsemöten, 4 jubileumsmöten samt årsmötet med konstituerande mötet. Möten hölls för det mesta på Immersby fbk, men vi träffades även några gånger hemma hos varandra, en gång på Sibbo strand och en gång i hybridform. I medeltal var 6-7 styrelsemedlemmar på plats per möte.

Styrelsen bestod av : Ben Packalén – ordförande, Mikaela Dunderfelt – vice ordförande, Pernilla Åberg – sekreterare, Kari Nikula – kassör och suppleant, Mary-Ann Lind – evenemang ansvarig, Eva Sundman – webbansvarig, Magnus Sundman – besiktningschef, Mari Ahrenberg – miljöansvarig och besiktnigsperson, Glenn Saloranta – bryggansvarig och suppleant.

Under år 2022 började styrelsen planera för jubileumsåret 2023, då föreningen fyller 50 år. På våren ansökte styrelsen om bidrag av Sparbanksstiftelsen för att bygga ut terrassen på Fårholmen och blev beviljade 3000 euro. En ny ansökan till Sparbanksstiftelsen gjordes under hösten. Den gången för att understöda jubileumsåret och vi blev beviljade 2500 euro.

I mars hölls en navigeringskväll för flera entusiastiska medlemmarna som fick arbeta med övningar gjorda av ordförande. På årsmötet 2022 visades bilder och berättades om föreningens eskapader under de gångna 50 åren.

Under vintern samlades föreningens alla pärmar som fanns hemma hos sittande och före detta styrelsemedlemmar. Genomgång och uppordnade enligt olika kategorier fick ordning på arkivet och det minskade från ett släpkärrslass till ca 2 hyllmeter.

Under säsongen besöktes Fårholmen av 103 båtlag, 282 personer, ett antal hundar och kaniner. På vårtalkot deltog 17 personer och på hösttalkot 19 personer.

På aktivitetsdagen 13.8 var 3 nya skeppare på plats för att ta emot sina diplom. Det hölls en frågesport angående sjövägsregler som fick alla att gnugga sina geniknölar. Kvällen avslutades med långbord på bryggan.

I augusti förstorades bodans terass på Fårholmen och bastuterassen fick ett insynsskydd.

I september åkte 34 medlemmar på en lyckad utfärd till Lahtis med Packalén buss. Från Lahtis åkte vi med båt till Vääksy.

Under hösten hölls en Praktisk båtförarkurs. Kursen innehöll teori, brandsläckning, ruttplanering, man-över-bord övning samt mörkernavigering. Kursen var mycket intressant och ordnas även hösten 2023.

Året avslutades med julkaffe, lekfull maritim quiz och lotteri. Styrelsen tackar alla medlemmar, familjemedlemmar, lärare, företag, sparbanksstiftelsen och alla andra som var med och göra år 2022 till ett fint år. Tack till alla som deltar på talkon och som även utanför talkon arbetar för en trivsam miljö på Fårholmen.

Simulatorövning 9.3.2023

Intressant och lärorikt. Olika farkoster i olika hastigheter och förhållanden tog sig igenom en på förhand bestämd rutt med en navigatör och en förare “ombord”. Tack till alla 11 deltagare. Det blir flere sådana övningar, tidtabellen publiceras senare.

Sjökorten omfattar hela vår kust och skärgård, grafiken är tydlig och zoomfunktion och andra inställningar underlättar navigeringsarbetet.

En väl koncentrerad skara följde med övningen och väntade på sin tur att få ta tag i spakarna och ratten.

Här är programmet för vår utfärd till Åbo, anmälningar görs till sekreteraren@snavs.fi

Välkommen med!

Vår första sammankomst gällande miljöansvar öppnade ögonen för hur viktigt det är att vi som rör oss till sjöss verkligen tar hänsyn till de känsliga vattendragen, och det att vi rör oss där just under den tid på året då alla nyckelarter förökar sig. Katriina Murto presenterade Håll skärgården ren organisationen för oss som trots det ytterst dåliga vägföret samlades i Immersby 12.1.2023. Tack till Katriina och alla deltagare.

Sälle känner säkert alla till, men vad allt representerar denna säl? Håll skärgården ren är en riksomfattande miljöorganisation för folk som rör sig till sjöss. HSR upprätthåller ca 200 Sällestationer med lite olika tjänster runt om i landet. Stationerna är placerade runt kustområdet och vid insjövattendrag och deras positioner hittas på Sälle-kartan.

Till HSR:s uppgifter hör underhåll av servicestationerna med tjänster som avfallstransport, septitömningsstationer, avfallssortering, diskstationer, och torrdass. Information om miljöansvar för att inte förgifta, övergöda eller skräpa ner vattendragen är också en av organisationens viktiga uppgifter. De
olika projekten under HSR ledning uppmanar oss till konkreta åtgärder för att hålla vatten och stränder rena och att göra den naturliga florans och faunans överlevnad möjlig. Attityden till miljöansvar är i allmänhet bra bland båtfolk, man vill göra rätt. Läs mer och ladda ner appar med HSR tjänster på adressen www.hallskargardenren.fi

 

Det är med förväntan och förhoppningar vi inleder det här året och styrelsen hoppas att alla medlemmar får ut så mycket som möjligt av både övngar, träffar, utfärder, andra program och vistelse tillsammans på Fårholmen. Håll er uppdaterade med vad som är på gång här på webbplatsen, ny information publiceras efter varje styrelsemöte, d.v.s. i början av varje månad, och vid behov också mellan våra möten.

Ett gediget program har utarbetats för jubileumsåret 2023. Det planeras både exkursioner och andra evenemang varvat med övningar och besök på Fårholmen. En skrift med information om föreningens verksamhet håller på att ta form, och rekvisita och medel för både utbildning, information om föreningen och vår synlighet anskaffas. Den här informationen och prylarna får vi alla ta del av under året, liksom av de olika evenemangen. Det gäller för oss att följa med tiden, se framåt, att förnya oss så att även de yngres intresse för vår verksamhet och gott sjömanskap väcks. Vi kommer att fira på olika sätt under hela året 2023 och det är tänkt att i oktober samlas vi alla för att höja en skål för det fina sällskapet som i 50 år arbetat för att hålla folk på sjökortet, (inte på kartan den här gången), och att färdas säkert på sjön. Men innan det har vi en massa andra sammankomster, kom ihåg att kolla in verksamhetsplanen på info-sidan där dessa uppdateras efter hand.

Det är viktigt att vi träffas även under vinterhalvåret och att gemenskapen hålls vid liv. Hoppas du har möjlighet att delta i programmen som ordnas. Om du känner att du har tid och lust att delta lite mer i verksamheten, tex som båtbesiktare eller inom skolning och övning, får du gärna höra av dig till styrelsen. Håll dej uppdaterad med vad som är på gång här på webbplatsen och i vår facebook-grupp för medlemmar. Ha en bra fortsättning på vintern!

Postad: April 22, 2018