Styrelsen hälsar

En hel del av föreningens medlemmar har nu sjösatt sina båtar, och att åka ut på en tur är ju ett ypperligt sätt att komma bort hemifrån utan att utsätta sig själv eller andra för smittorisk. Att följa med sjöfåglarnas bestyr, att träna navigation och öva med sina instrument, att njuta av utsikt, skärgård och vågskvalp, det är lyxigt i dessa tider!

Servicen i skärgården och gästhamnarna är begränsad, men med goda förberedelser kan man nog bege sig iväg. Vi jobbar ju för säkerhet till sjöss så vi har ju båtar, utrustning, kunskap och sjövett i skick. De medlemmar som känner för att besöka Fårholmen är hjärtligt välkomna där. Landgången till förtöjningsbryggan är på plats, tack för det, Wiritas besättning, ugnsluckan i bastun är utbytt, bodan är städad och årets vedtalko är påbörjad, tack för det Gaisa Crew.

Som tidigare konstaterats så har vinterns hårda vindar och det långvariga högvattnet ställt till det med både betongbryggan och lite annat på holmen. Ett projekt för att återställa allt i sin ordning har planerats. Föreningen har beviljats bidrag av Sparbanksstiftelsen i Sibbo för att få betongbryggan tillbaka i sjön, ett säkert räcke på förtöjningsbryggan och en trumma installerad genom vågbrytaren mellan udden på Fårholmen och Fårholmsungen. Det är fråga om stora insatser och vi behöver pråm, grävmaskin och material på plats. Stefan Granberg fungerar som projektansvarig. Åtgärderna är viktiga för såväl säkerhet som trivsel, hoppas vi kan utföra dom så snart som möjligt, eller senast under den här sommaren. Vi tackar stiftelsen för bidraget.

Vad gäller talko, du är välkommen lördag 23.5. för att jobba med ved, olja utemöbler, och andra små sysslor på Fårholmen men ingen officiell talko med förutbestämda arbeten hålles. Vi jobbar på “distans”, det vill säga: håller avstånd till varandra. Tag egen matsäck med, vi har ingen gemensam soppbuffet i år.

Diplomutdelningstillfället håller vi i augusti samtidigt som vi har aktivitetsdag 8.8.2020 på Fårholmen. Du som är ny medlem, bekanta dig gärna med vår stödjepunkt under sommaren. Uppgifter om föreningens evenemang och kurser hittar du i verksamhetsplanen här på hemsidan. Styrelsen jobbar nu med att planera program för hösten och nästa vinter, det blir mycket att ta igen vad gäller kurser och verksamhet p.g.a. nuläget. Huvudsaken är att vi håller oss friska, och njuter av båtsommar också i år!

Ny sjötrafiklag

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Lagen moderniserar och sammanställer bestämmelserna om sjötrafikreglerna och sjötrafikmärkena. Syftet med den nya lagen är att förbättra säkerheten och främja ett ansvarsfullt båtliv. Islossning behöver vi inte vänta på i år, så vi har redan börjat förbereda en lång båtsäsong, och eftersom farkosterna ökar på våra vatten, är det viktigt att vi känner till lagen och vårt ansvar. Vad förändringarna innebär för oss båtfolk, och vad vi bör beakta, kan vi bekanta oss närmare med på följande adress:

https://www.traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020

Möte i farled

Berättelsernas hemmahamn

…står det på Maritimcentret Vellamos broschyr. Så sant som det är sagt. 27 SNavS:are bekantade sig med utbudet och fick nästan en överdos av historia och berättelser av en proffsig guide.

Vi började i båthallen där vi bland alla fina tävlings-, bruks- och nöjesbåtar, hittade en för oss Sibbobor bekant raritet, en Marino Family Sport vindrutebåt från år 1958. Sjöbevakningsmuseet i hallens bakdel gav en inblick i arbetet genom tiderna, utrustning och farkoster väckte stort intresse.

Kymmenedalens utrymmen presenterade livsföringen i trakten med både föremål och bildmaterial, allt från seder till kläder.

Glasburken med björnen på locket och Finlandia vodkaflaskan är inte de enda föremålen Karhula glasbruk producerat. En fin utställning med både bruks- och konstglas i alla färger och former  visade upp glasbrukets över hundraåriga historia.

Finlands sjöhistoriska museum var verkligen något för oss som gillar sjöfart. Modeller, verktyg, utrustning, redskap, vrakfynd, ja allt som har med sjöfart att göra finns här. Via fragment av vrak från 1200-talet, gamla instrument, hytt-mode från 1920-tal till Finnjet, tog vi oss genom tiden av finsk sjöhistoria. Föremålen försedda med texter och skärmar med filmsnuttar och pek-funktioner hjälpte oss på färden.

I Vellamo finns också ett informationscenter med böcker, tidningar, fotografier och annat arkivmaterial att undersöka. En utomhusutställning, auditorium och seminariesalar, museumskaj och takestrad. Alla dessa blev tyvärr obesökta, tiden räckte inte bara till, vi skulle ju äta och umgås också.

Efter en mångsidig brunch på Laakonki smög vi oss ännu in i museet och tog åt oss det sista av allt. En del uppköp gjordes också i museibutiken Plootus.

Allt det här har vi teamet Mosse & Packalén Bus att tacka för, och det gör vi med glädje, vi som bara njöt av dagen. Tack!

 

Postad: April 22, 2018