Båtsäsongen 2022 har börjat

De ivrigaste föreningsmedlemmarna har sjösatt sina båtar i april och gjort de första utflykterna för i år. Vårt fina sommarställe har besökts och hälsningarna därifrån är rätt så goda. Vinterstormar, högvatten och isförhållandena har farit åt med färjan som förlorat en pontontunna och ett landfäste på stora bryggan har lossnat, annars ser allt bra ut. Lördag 21.5. samlas vi på Fårholmen för att städa och fixa inför sommaren. En hel del planer finns för förbättringar på stället och mera planer smider vi på plats. Välkommen med, talkosoppa bjuds!

Fyra personer deltog i vårens svenskspråkiga kustskepparexamen i Sibbo. Vi önskar er lycka till och ser fram emot att träffa både er och kustskepparna från höstens examen under sommaraktiviteterna.

Båtbesiktningar inom föreningen har påbörjats för säsongen 2022, och förberedelser för föreningens jubileumsår 2023 är på gång. Verksamhetsplanen på den här webbplatsens info -sida håller dig uppdaterad med kommande aktiviteter. Hoppas vi träffas under sommaren, som gärna får vara lika varm och fin som i fjol!

Behållning från årsmötet 2022

19 personer deltog, 18 på plats och en på distans. Stämningen var god, vi har ju inte träffats för ofta under de senaste två åren så det här behövdes.

Ärenden enligt föreningens stadgar behandlades. Mötet konstaterade att några små fel finns i verksamhetsberättelsen för år 2021, felen korrigeras och berättelsen publiceras här på webbplatsen efter det. Bokslutet behandlades, verksamhetsgranskningsberättelsen av revisorn var av misstag fel daterad så den rättas också. Bokslutet, ansvarsfrihet för styrelsen, årets verksamhetsplan och budget fastställdes.

Som styrelseordförande fortsätter Ben och de övriga styrelsemedlemmarnas antal, och också personer, förblir oförändrade. Verksamhetsgranskare och suppleant återvaldes. Styrelsen tackar för förtoendet och försöker på bästa sätt jobba vidare med föreningens angelägenheter.

Föreningens inskrivningsavgift bibehålles (250€) men medlemsavgiften höjs från och med i år med en femma, den är således nu 40€/år. Detta motiveras med den allmänna prishöjningen på i princip allt, och att vi har ett jubileumsår på kommande. Inga arvoden åt styrelsemedlemmar och funktionärer betalas ut under år 2022.

Efter avslutat möte framfördes gratulationer till fyra trogna föreningsmedlemmar med anledning av deras jämna bemärkelsedagar. Intressepriset ratten tilldelades Magnus för hans stora insats som ledare och arrangör av båtbesiktningar inom föreningen och upprätthållandet av båtregistret och båtsektionen. Under kaffebjudningen presenterades och diskuterades upprätthållandet av föreningsarkivet som genomgår en förnyelse där onödigt förintas och väsentligt omsorteras och delvis digitaliseras.

Vi kan konstatera att mötet var lyckat, och nu hoppas vi på att vårens och sommarens program kan genomföras utan större ändringar. Det var verkligen trevligt att ses och diskutera tillsammans, tack till alla mötesdeltagare.

Följ med föreningens annonseringen i verksamhetsplanen på Info-sidan.

Nästa uppdatering i SNavS-journalen kommer att innehålla info om planerna för jubileumsåret och förbättringsarbeten på Fårholmen. Till dess, börja rusta igång båten för snart är det sommar!

Bilder från årsmötet 2022

Sjökortsnavigering övades

En koncentrerad grupp på 10 personer “torrnavigerade” 2.3.2022. Alla konstaterade att övning behövs och är trevligt att göra tillsammans. Tack till övningsledaren och deltagarna!

Postad: April 22, 2018