Verksamhetsplan

Publicerad: 15-12-2019
 • PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2021, verksamhetsplanen uppdateras efter hand och med beaktande av rådande coronarestriktioner.
 • 12.-13.6.2021 Besiktningstillfälle, Fårholmen, kl. 11.00 – 16.00 båda dagarna.
 • 17.6.2021 Besiktningstillfälle, Sibbo Strand, kl. 18.00 – 20.00.
 • 25.6.2021 Gemensam Midsommarfest på Fårholmen.
 • Eventuellt praktiska fortbildningskurser under sommaren.
 • 14.8.2021 Diplomutdelning och Aktivitetsdag på Fårholmen.
 • 4.9.2021 Utfärd till Mjölö, anmälningar till sekreteraren@snavs.fi ,detaljerad info meddelas senare. Bussen är bokad, vi hoppas utfärden går att genomföra det här året.
 • 25.9.2021 Hösttalko och säsongsavslutning på Fårholmen.
 • Kurs i flaggsignalering och signalflaggor i oktober.
 • Vi tillverkar ekologiska hygienprodukter / Vi splitsar och taglar rep, anmälning, plats och tid för dessa enkvällskurser meddelas senare.
 • Sjökortsnavigering och eller astronomisk navigering, en kväll i november.
 • Övning med simulatorprogram under hösten.
 • Julfest i december.