Preliminär verksamhetsplan år 2024

Publicerad: 15-12-2019

OBS! Verksamhetsplanen uppdateras efter hand under året och avverkade program tas bort.

 • Lördag 25.5.2024 Vårtalko på Fårholmen
 • Båtbesiktningsdagar: Torsdag 16.5.2024 i Kalkstrand, Torsdag 23.5.2024 Joensuu gårds båthamn, Lördag 8.6.2024 på Fårholmen, Torsdag 13.6.2024 SibboStrands båthamn. Torsdagskvällar kl.18-20, lördag kl.11-16.
 • Lördag 8.6.2024 Dimissionstillställning och båtbesiktning på Fårholmen
 • Fredag 21.6.2024 Gemensam midsommarfest på Fårholmen
 • Lördag 3.8.2024 Aktivitetsdag på Fårholmen, öppen tillställning med info om föreningens verksamhet
 • Praktisk kurs för motorbåtsförare i augusti
 • 14-15.9.2024 Utfärd med övernattning till Raumo, mer info inom kort
 • Hösttalko och avslutning på Fårholmen i september
 • Övning i mörkerkörning på Stormwindsimulator i oktober
 • Kortkurs eller föreläsning i november
 • Glögg och julkaffe med maritim quiz i december