Verksamhetsplan

Publicerad: 15-12-2019
 • PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2021, verksamhetsplanen uppdateras efter hand och med beaktande av rådande coronarestriktioner.
 • 25.3.2021 kl. 18.00 ÅRSMÖTE, om anmälning meddelas inom kort.
 • 8.4.2021 Vi tillverkar ekologiska hygienprodukter, anmälning, plats och tid meddelas senare.
 • 20.5.2021 Besiktningstillfälle, Kalkstrand, klockslag meddelas senare.
 • 22.5.2021 Vårtalko, Fårholmen, klockslag meddelas senare.
 • 27.5.2021 Besiktningstillfälle, Joensuu gårds båthamn, kl. meddelas senare.
 • Maj 2021 Eldsläckargranskning, plats och kl. meddelas senare.
 • 12.6.2021 Diplomutdelningstillfälle, Fårholmen, kl.meddelas senare.
 • 12.-13.6.2021 Besiktningstillfälle, Fårholmen, kl. meddelas senare.
 • 17.6.2021 Besiktningstillfälle, Sibbo Strand, kl. meddelas senare.
 • 25.6.2021 Gemensam Midsommarfest på Fårholmen.
 • Eventuellt praktiska fortbildningskurser under sommaren.
 • 14.8.2021 Aktivitetsdag på Fårholmen i augusti.
 • 4.9.2021 Utfärd till Mjölö, detaljerad info meddelas senare.
 • 25.9.2021 Hösttalko och säsongsavslutning på Fårholmen.
 • Kurs i flaggsignalering och signalflaggor i oktober.
 • Sjökortsnavigering och eller astronomisk navigering, en kväll i november.
 • Övning med simulatorprogram under hösten.
 • Julfest i december.