Verksamhetsplan 2022 preliminär

Publicerad: 15-12-2019

OBS! Planen uppdateras och kompletteras efter hand

 • 19.5.2022 kl.18-20 BÅTBESIKTNING vid Kalkstrands brygga
 • 21.5.2022 kl.11.00 VÅRTALKO på Fårholmen
 • 24.5.2022 kl.18-20 BÅTBESIKTNING i Joensuu båthamn
 • 11.6-12.6.2022 kl.10-15 BÅTBESIKTNING på Fårholmen
 • 16.6.2022 kl.18-20 BÅTBESIKTNING i SibboStrand
 • 24.6.2022 GEMENSAM MIDSOMMAR på Fårholmen
 • 4 kvällar i augusti 2022 PRAKTISK MOTORBÅTSKURS Sibbo/Borgå skärgård
 • 13.8.2022 DIPLOMUTDELNING och AKTIVITETSDAG på Fårholmen
 • I september 2022 UTFÄRD MED MARITIMT TEMA
 • 24.9.2022 kl.11.00 HÖSTTALKO och AVSLUTNING på Fårholmen
 • I oktober-november 2022 SIMULATORKURS
 • I december 2022 JULKAFFE
 • I januari-februari 2023 Navigationsövning
 • I mars 2023 årsmöte