Verksamhetsplan

Publicerad: 15-12-2019
 • PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2021
 • 4.3.2021 Vi splitsar linor och rep, anmälning, klockslag och plats meddelas senare.
 • 25.3.2021 kl. 18.00 ÅRSMÖTE, anmälning och plats meddelas senare.
 • 8.4.2021 Vi tillverkar ekologiska hygienprodukter, anmälning, plats och tid meddelas senare.
 • Besiktningstillfällen i maj och juni.
 • Eldsläckargranskning i maj.
 • Vårtalko på Fårholmen i maj.
 • Diplomutdelningstillfälle i juni.
 • Midsommar på Fårholmen.
 • Eventuellt praktiska fortbildningskurser under sommaren.
 • Aktivitetsdag på Fårholmen i augusti.
 • Utfärd till Mjölö i början av september.
 • Hösttalko och säsongsavslutning på Fårholmen i september.
 • Kurs i flaggsignalering och signalflaggor i oktober.
 • Julfest.