Verksamhetsplan år 2023

Publicerad: 15-12-2019

OBS! Planen uppdateras och kompletteras efter hand, och redan avverkade program plockas bort

  • 23.9.2023 Hösttalko på Fårholmen, vanligt undanstädande inför senhöst och vinter, välkommen med.
  • 7.10.2023 SNavS-50 Jubileumsmottagning i Svartböle, följ din e-post/brevlåda, inbjudan postas snart.
  • November 2023 Tillverkning av ekologisk tvål, mer info publiceras senare.
  • December 2023 Julkaffe och sjöfartsquiz, mer info publiceras senare.