Verksamhetsplan

Publicerad: 15-12-2019
 • 21.5.2020 kl.18-20 BÅTBESIKTNING med specialarrangemang. Båtbesiktaren kan kontaktas under den utsatta tiden. Läs på sidan MEDLEMSÄRENDEN/Båtsektionen Besiktning.
 • 23.5.2020 VÅRTALKO på Fårholmen. Vi håller tills vidare fast vid datum, följer upp direktiv och gör slutligt beslut om talko senare.
 • 28.5.2020 kl.18-20 BÅTBESIKTNING med specialarrangemang. Båtbesiktaren kan kontaktas under den utsatta tiden. Läs på sidan MEDLEMSÄRENDEN/Båtsektionen Besiktning.
 • Sommaren 2020, KURS I RADARNAVIGERING och PRAKTIKKURS FÖR MOTORBÅTSFÖRARE arrangeras om tillräcklig efterfrågan finns och om myndighetsdirektiven så tillåter. Läs mer om kurserna under KURSER/KORTKURSER, kontakta Ben Packalén om du är intresserad.
 • 6.6.2020 DIPLOMUTDELNINGSTILLFÄLLET för de nya skepparna blir tyvärr på grund av omständigheterna flyttat till augusti.
 • 6.-7.6.2020 kl.11-16 BÅTBESIKTNING med specialarrangemang. Båtbesiktaren kan kontaktas under den utsatta tiden. Läs på sidan MEDLEMSÄRENDEN/Båtsektionen Besiktning.
 • 11.6.2020 kl.18-20 BÅTBESIKTNING med specialarrangemang. Båtbesiktaren kan kontaktas under den utsatta tiden. Läs på sidan MEDLEMSÄRENDEN/Båtsektionen Besiktning.
 • 19.6.2020 VI FIRAR MIDSOMMAR på Fårholmen.
 • 8.8.2020 från kl.11.00 framåt DIPLOMUTDELNING och AKTIVITETSDAG på Fårholmen, detaljerad info meddelas senare. Båtskjuts ordnas vid behov, välkomna!
 • Augusti 2020 Preliminärt planerat UTFÄRD TILL MJÖLÖ, Packalén Buss till Helsingfors, guide på Mjölö. Detaljer uppdateras senare.
 • 26.9.2020 HÖSTTALKO OCH SÄSONGSAVSLUTNING på Fårholmen.
 • September – Oktober 2020 PROGRAM som inte ännu är fastställt. Vi försöker få in en föreläsning eller något annat trevligt program för medlemmarna som kompensation för den usla säsongen.
 • November 2020 HÖSTMÖTE, datum och plats meddelas senare.