Verksamhetsplan

Publicerad: 15-12-2019
  • Sommaren 2020, KURS I RADARNAVIGERING och PRAKTIKKURS FÖR MOTORBÅTSFÖRARE arrangeras om tillräcklig efterfrågan finns och om myndighetsdirektiven så tillåter. Läs mer om kurserna under KURSER/KORTKURSER, kontakta Ben Packalén om du är intresserad.
  • 19.6.2020 VI FIRAR MIDSOMMAR på Fårholmen.
  • 8.8.2020 från kl.11.00 framåt DIPLOMUTDELNING och AKTIVITETSDAG på Fårholmen, se INFO/NYHETER. Båtskjuts ordnas vid behov, välkomna!
  • UTFÄRDEN TILL MJÖLÖ i augusti inhiberad.
  • 26.9.2020 HÖSTTALKO OCH SÄSONGSAVSLUTNING på Fårholmen.
  • September – Oktober 2020 PROGRAM som inte ännu är fastställt. Vi försöker få in en föreläsning eller något annat trevligt program för medlemmarna som kompensation för den usla säsongen.
  • November 2020 HÖSTMÖTE, datum och plats meddelas senare.