Båtsektionen

Båtsektionen upprätthåller föreningens båtregister, informerar om nyheter inom båtliv och utför besiktning av båtar. De av medlemmarna som vill höra till båtsektionen betalar en sektionsavgift på 15€ i samband med den årliga medlemsavgiften, avgiften innehåller skrov- och årsbesiktning av båtar. Tidtabell och platser för årsbesiktningar publiceras årligen i verksamhetsplanen, skrovbesiktning bokas skillt av besiktaren. Föreningen har fyra båtbesiktare, kontaktuppgifter till dem finns på sidan Medlemsinfo. Ett medlemskap i båtsektionen innebär ett automatiskt medlemskap i SBF (Segling och båtsport i Finland). Du kan installera CARDU-appen som ett mobilt medlemskort på din smartmobil. SBF:s permanenta medlemsförmåner och intressant info hitter du på https://spv.fi

Varför besikta båten? Du minimerar oförutsedda svårigheter på sjön. Du får använda föreningsflaggan på din båt. Du kan få rabatt på din försäkringspremie på din båt (beroende på försäkringsbolag). Du får goda råd och tillfälle att diskutera med din båtbesiktare.

Skrovbesiktning görs vart femte år på land, kolla att den är i kraft och beställ vid behov tid för den i god tid innan sjösättning av båten. I skrovbesiktningen granskas skrov, styrapparater, kraftöverföring, mast- och skrovgenomföringar utifrån. Inombords besiktas motsvarande föremål samt motor.

Grundbesiktning görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registerförening, eller efter skadereparation. Grundbesiktning görs i två skeden, först skrovbesiktning på land, och en annan när båten är sjösatt.

Årsbesiktning görs varje år då båten är sjösatt. Då besiktas all utrustning och apparatur som påverkar säkerheten. Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och användningsområden i fyra olika klasser.

Att vara båtbesiktare är intressant, lärorikt och socialt. Besiktaren arbetar tillsammans med föreningens ledning och båtägarna, och verkar som rådgivare i frågor om båtens utrustning, konstruktion och sjöduglighet, och också i andra säkerhetsfrågor. För att bli en legitimerad båtbesiktare inom föreningen bör du vara en vuxen och erfaren båtförare. Om du är intresserad av att gå besiktningskursen, kontakta Magnus Sundman på adressen besiktning@snavs.fi

Besiktning av båtar inom föreningen

År 2020 har varit speciellt också vad gällde besiktning av båtar. Besiktningar gjordes på distans, inte helt okomplicerat, men det gjordes i alla fall på de båtar vars ägare så önskade. Vi hoppas att år 2021 kunna hålla besiktningstillfällen enligt vanlig kutym i maj och juni. Exakta tidpunkter och platser kommer att meddelas här på webplatsen och i vårens cirkulär. Utrustningslista och annan information om besiktning hittar du på adressen: https://sv.spv.fi/tema/forening-besiktning/

Nya medlemmar som tillhör båtsektionen och vill ha sina båtar besiktade första gången, kontakta Magnus Sundman, tfn 0400 473612.

Kontaktuppgifter till föreningens besiktare:

Magnus Sundman, besiktning@snavs.fi telefon: 0400 473 612

Mari Ahrenberg, mari.ahrenberg@gmail.com telefon: 040 763 3919

Niklas Sundberg, nc.putki@gmail.com telefon: 040 527 5796

Postad: December 15, 2019