Båtsektionen

Båtsektionen upprätthåller föreningens båtregister, informerar om nyheter inom båtliv och utför besiktning av båtar. De av medlemmarna som vill höra till båtsektionen betalar en sektionsavgift på 15€ i samband med den årliga medlemsavgiften, avgiften innehåller skrov- och årsbesiktning av båtar. Tidtabell och platser för årsbesiktningar publiceras årligen i verksamhetsplanen, skrovbesiktning bokas skillt av besiktaren. Föreningen har fyra båtbesiktare, kontaktuppgifter till dem finns på sidan Medlemsinfo. Ett medlemskap i båtsektionen innebär ett automatiskt medlemskap i SBF (Segling och båtsport i Finland). Du kan installera CARDU-appen som ett mobilt medlemskort på din smartmobil. SBF:s permanenta medlemsförmåner och intressant info hitter du på https://spv.fi

Varför besikta båten? Du minimerar oförutsedda svårigheter på sjön. Du får använda föreningsflaggan på din båt. Du kan få rabatt på din försäkringspremie på din båt (beroende på försäkringsbolag). Du får goda råd och tillfälle att diskutera med din båtbesiktare.

Skrovbesiktning görs vart femte år på land, kolla att den är i kraft och beställ vid behov tid för den i god tid innan sjösättning av båten. I skrovbesiktningen granskas skrov, styrapparater, kraftöverföring, mast- och skrovgenomföringar utifrån. Inombords besiktas motsvarande föremål samt motor.

Grundbesiktning görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registerförening, eller efter skadereparation. Grundbesiktning görs i två skeden, först skrovbesiktning på land, och en annan när båten är sjösatt.

Årsbesiktning görs varje år då båten är sjösatt. Då besiktas all utrustning och apparatur som påverkar säkerheten. Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och användningsområden i fyra olika klasser.

Att vara båtbesiktare är intressant, lärorikt och socialt. Besiktaren arbetar tillsammans med föreningens ledning och båtägarna, och verkar som rådgivare i frågor om båtens utrustning, konstruktion och sjöduglighet, och också i andra säkerhetsfrågor. För att bli en legitimerad båtbesiktare inom föreningen bör du vara en vuxen och erfaren båtförare. Om du är intresserad av att gå besiktningskursen, kontakta Magnus Sundman på adressen besiktning@snavs.fi

Besiktning av båtar inom föreningen år 2020

SNavS gemensamma besiktningstillfällen i maj och juni inhiberas, tills vidare. Vi följer läget angående COVID-19 epidemin och ändrar praxis enligt vad som gäller för tillfället. Du som hör till båtsektionen och tidigare har besiktat din båt inom föreningen, kan utföra egenbesiktning enligt de direktiv föreningens båtbesiktare har fått. Utrustningslista och annan information om besiktning hittar du på adressen: https://sv.spv.fi/tema/forening-besiktning/

Du kan kontakta båtbesiktaren angående egenbesiktning på de tidpunkter som är utsatta i verksamhetsplanen, 21.5.2020 kl.18-20, 28.5.2020 kl.18-20, 6. och7.6.2020 kl.11-16, 11.6.2020 kl.18-20. Använd fjolårets besiktningsprotokoll som underlag för din egenbesiktning.

Kom ihåg att kontrollera nödraketernas giltighetstid och räddningsvästarnas patroner, samt att alla lanternor fungerar, brandalarmet fungerar, och kolla även båtens gasutrustnings giltighet.

Granskning av eldsläckare tar var och en hand om personligen, SNavS ordnar inget gemensamt granskningstillfälle år 2020.

Tag fram utrustningen i båten och gå noggrannt igenom, såsom din besiktare brukar göra. När genomgången är utförd, skriv in i båtcertificatet att du utfört egenbesiktning, och undrteckna och datera utrustningslistan.

Fotografera eller skanna: båtcertificat, registreringsbevis, giltighetsdatum på medel för nödanmälan (bloss, raketer o.s.v.), eldsläckarens granskningsdekal, VHF-tillstånd (du som använder), gas-utrustnings giltighetsdekal, fjolårets besiktningsprotokoll, och skicka bilderna som bilagor med den “ikruxade” utrustningslistan till den besiktare som besiktade din båt i fjol. Kontakta besiktaren på förhand om du har frågor.

Kom ihåg, detta kan du göra först då båten är sjösatt, och besiktning av fritidsbåt är fortfarande frivillig.

Då besiktaren fått dokumenten av båtägaren, antecknas utförd besiktning, och besiktningsdekal och protokoll skickas till båtägaren per post.  

Skrovbesiktningar utförs i höst vid skild överenskommen tid mellan båtägare och besiktare.

Nya medlemmar som tillhör båtsektionen och vill ha sina båtar besiktade första gången, kontakta Magnus Sundman, tfn 0400 473612.

Besiktningsgruppen beklagar olägenheten.

Kontaktuppgifter till föreningens besiktare:

Magnus Sundman, besiktning@snavs.fi telefon: 0400 473612

Mari Ahrenberg, mari.ahrenberg@gmail.com telefon: 040 7633919

Christer Bergström, ceberg43@gmail.com telefon: 045 2789253

Niklas Sundberg, nc.putki@gmail.com telefon: 040 5275796

Postad: December 15, 2019