Besiktning av föreningsmedlemmarnas båtar 2023

10. – 11.6. 2023 kl.10.00 – 15.00 Fårholmen

15.6. 2023 kl.18.00 – 20.00 Sibbostrand

OBS! Du som vill ha din båt besiktad, kontrollera att skrovbesiktningen är i kraft innan sjösättning av båten.

Nya besiktningspersoner efterlyses! Att vara båtbesiktare är intressant, lärorikt och socialt. Besiktaren arbetar tillsammans med föreningens ledning och båtägarna, och verkar som rådgivare i frågor om båtens utrustning, konstruktion och sjöduglighet, och också i andra säkerhetsfrågor. För att bli en legitimerad båtbesiktare inom föreningen bör du vara en vuxen och erfaren båtförare. Om du är intresserad av att gå besiktningskursen, kontakta Magnus Sundman på adressen besiktning@snavs.fi

Inom SNavS får du din båt gratis skrov- och årsbesiktad. Årets besiktningstider och platser hittar du på INFO-sidan i verksamhetsplanen. Besiktning på annan tidpunkt och plats än de i verksamhetsplanen nämnda debiteras extra (50 euro). Detta gäller inte skrovbesiktning. En påminnelse: obesiktad båt får inte föra föreningens flagga, inte heller båt som överlåtes åt någon som inte är medlem i föreningen.

Styrelsen arbetar fram ett nytt koncept vad gäller tillhörandet av båtsektionen för nästa säsong. Det har visat sig otympligt att bokföra, att hålla ordning på Suuli-registret, och svårt för medlemmarna att uppfatta skillnaden på enbart medelmskap i föreningen, medlemskap i föreningen, båtsektionen, och det automatiska medlemskapet i SBF (Segling och båtsport i Finland).

Båtsektionen upprätthåller föreningens båtregister, informerar om nyheter inom båtliv och utför besiktning av båtar. De av medlemmarna som vill höra till båtsektionen betalar en sektionsavgift på 20€ med separat faktura. Avgiften innehåller skrov- och årsbesiktning av båtar. Tidtabell och platser för årsbesiktningar publiceras årligen i verksamhetsplanen. Skrovbesiktning bokas skillt av besiktaren. Föreningen har tre båtbesiktare, kontaktuppgifter finns lägre ner på sidan.

Ett medlemskap i båtsektionen innebär ett automatiskt medlemskap i SBF (Segling och båtsport i Finland). Du kan installera CARDU-appen som ett mobilt medlemskort på din smartmobil. SBF:s permanenta medlemsförmåner och intressant info hittar du på adressen https://spv.fi/teema/jasenedut , här finns också instruktioner om hur du laddar ner appen. Förmånerna gäller bl.a. försäkringsavgifter i bolaget If, billigare årspris på Trossi-avgiften, förmåner på böcker och kartprodukter hos John Nurminens stiftelse och Karttakeskus, rabatt på vissa av Finnlines passagerarbåtsresor.

Varför besikta båten? Du minimerar oförutsedda svårigheter på sjön. Du får använda föreningsflaggan på din båt. Du kan få rabatt på din försäkringspremie på din båt (beroende på försäkringsbolag). Du får goda råd och tillfälle att diskutera med din båtbesiktare.

Skrovbesiktning görs vart femte år på land, kolla att den är i kraft och beställ vid behov tid för den i god tid innan sjösättning av båten. I skrovbesiktningen granskas skrov, styrapparater, kraftöverföring, mast- och skrovgenomföringar utifrån. Inombords besiktas motsvarande föremål samt motor.

Grundbesiktning görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registerförening, eller efter skadereparation. Grundbesiktning görs i två skeden, först skrovbesiktning på land, och en annan när båten är sjösatt.

Årsbesiktning görs varje år då båten är sjösatt. Då besiktas all utrustning och apparatur som påverkar säkerheten. Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och användningsområden i fyra olika klasser.

Besiktning av båtar inom föreningen

Utrustningslista och annan information om besiktning hittar du på adressen: https://sv.spv.fi/tema/forening-besiktning/ , kolla att skrovbesiktningen är utförd innan sjösättningen och att du har båtsektionsavgiften betald.

Nya medlemmar som tillhör båtsektionen och vill ha sina båtar besiktade första gången, kontakta Magnus Sundman, tfn 0400 473612.

Kontaktuppgifter till föreningens besiktare:

Magnus Sundman, besiktning@snavs.fi telefon: 0400 473 612

Mari Ahrenberg, mari.ahrenberg@gmail.com telefon: 040 763 3919

Niklas Sundberg, nc.putki@gmail.com telefon: 040 527 5796

Arild Moen

Postad: December 15, 2019