Det finns tre bryggor och två vågbrytare av sten. Några krokar i berget hittar du också längs stränderna.

Bryggström är dragen till huvudbryggan och betongbryggan.

Avgifterna för bryggströmmen.

  • Årsavgift 25 € betalas in på föreningens konto FI11 5561 1840 0029 82 före du tar bryggströmmen i användning. Ha gärna ett kvitto med dig som bevis för uförd betalning.
  • Dygnsavgift 5 € för gäster eller för den som besöker holmen kanske bara en eller ett par gånger under säsongen. Kvittera in strömanvändningen i gästboken och betala i sparbössan eller direkt till ovannämnda konto.
  • Vid behov kontakta Styrelsen.
  • Drar du egen/lånad kabel till annan förtöjningsplats gäller samma avgifter.

Postad: April 22, 2018