Finlands Navigationsförbunds kurser i navigation (skepparkurserna)

Skepparkurserna utgör stommen i Finlands Navigationsförbunds utbildningssystem. Inom SNavS verksamhetsområde hålls dessa kurser i Sibbo institutets regi, medan Navigationsförbundet står för kursprogram, lärarauktorisering, kursmaterial och examina. Kurserna, lärarauktoriseringen och examina följer Navigationsförbundets kvalitetssystem, som är certifierat av Sjöfartsverket. Kurs- och examensnivåerna är tre:

Skärgårdsnavigation  Navigationens grunder, skärgårdsnavigationens teori, sjövägsreglerna, andra lagar och förordningar som berör båttrafik och båtliv, miljöfrågor. Kursen hålls för närvarande under höstterminen varje läsår och omfattar 30 timmar fördelade på 14 lektioner. Examen hålls i december. Godkänd examen berättigar till medlemskap i navigationsförening (SNavS).

Kustnavigation Kursen är en påbyggnad på skärgårdsnavigationskursen och innehåller kustnavigationens teori, instrumentnavigeringens principer, tidvattenlärans grunder, meteorologi för båtförare, lagstiftning angående fritidsbåttrafik till utlandet. Kursen hålls för närvarande under vårterminen varje läsår och omfattar 28 timmar fördelade på 13 lektioner. Examen hålls i april och förutsätter godkänd examen i skärgårdsnavigation. Godkänd examen i kustnavigation är ett av kraven för det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt.

 
Astronomisk navigation Kustnavigationsexamens kunskapsnivå behövs som grund. Kursen innefattar den astronomiska navigationens teori, metoder och hjälpmedel. Astronomisk navigation är en förträfflig parallellmetod till användning av GPS vid navigering utanför sikte av land och en viktig del av den maritima kulturen och nautiska allmänbildningen.
Kursen hålls som helårskurs vart tredje läsår och omfattar 58 timmar fördelade på 22…25 lektioner.
Examen hålls i april och förutsätter godkänd examen i kustnavigation.
 
 

Postad: October 4, 2017