OBS! BÅTPLATSINNEHAVARENS SEPTITANKSTÖMNING I SIBBOSTRAND

Fredag 29.7.2022 klo 17.00-19.00 vid lastningsbryggan. Tömning av septitankar utförs av Hurrikaanit Ympäristöpalvelut Oy:s sugbil. Detta kommer att fortsätta med två veckors mellanrum, fredagar samma tid.

SNavS har ett avtal i Sibbostrand där föreningsmedlemmarna har möjlighet att hyra båtplatser med en förmån på 25% av båtplatspriserna. Vårt kontrakt med Hjallis Promotion som hyr ut platserna är i kraft till år 2028. Båtplatspriserna för år 2022 har höjts, de nya priserna finns här på webbplatsen och publiceras i cirkulär och på facebook.

Platserna hyrs ut endast till medlemmar och för båtar i eget bruk. Vid reservation av båtplats meddelas båtens längd, och eventuellt registernummer. Om du vill ha el och vatten till platsen, meddela skillt om det.

Båtplatserna är permanenta och reservationen fortlöper automatiskt till följande säsong. Den som hyrt platsen säger upp den om man vill avstå från den. Platserna förses med nummer och namnlappar av föreningen. För tillfället är alla båtplatser i Sibbostrand reserverade, om du vill byta plats eller anhålla om en ny plats, ställs du i kö. Om du vill anhålla om eller avstå från din plats, kontakta Glenn Saloranta, glenn.saloranta@kolumbus.fi eller per telefon: 040 5042079.

Priset på platserna år 2022, är följande: Båtlängd 9-12m 525€, 7-9m 435€, 5-7m 360€, under 5m 300€. För den som vill ha el och vatten debiterades dessutom 50€ extra på båtplatspriset.

Postad: April 2, 2020