Båtplatser i Sibbostrand 2023

SNavS har ett avtal i Sibbostrand där föreningsmedlemmarna har möjlighet att hyra båtplatser med en förmån på 25% av båtplatspriserna. Vårt kontrakt med Hjallis Promotion som hyr ut platserna är i kraft till år 2028. Båtplatspriserna för år 2023 är de samma som i fjol. Priserna finns här lägre ner på sidan.

Platserna hyrs ut endast till medlemmar och för båtar i eget bruk. Vid reservation av båtplats meddelas båtens längd, och eventuellt registernummer. Om du vill ha el och vatten till platsen, meddela skillt om det.

Båtplatserna är permanenta och reservationen fortlöper automatiskt till följande säsong. Den som hyrt platsen säger upp den om man vill avstå från den. OBS! Om du vill avstå från din plats är det viktigt att säga upp den i god tid för att undvika onödig fakturering, och till och med att den måste betalas trots att den står tom.

Platserna förses med nummer och namnlappar av föreningen. Om du vill anhålla om, byta, eller avstå från din plats, kontakta Glenn Saloranta, glenn.saloranta@kolumbus.fi eller per telefon: 040 5042079.

Priset på platserna år 2023, är följande: Båtlängd 9-12m 525€, 7-9m 435€, 5-7m 360€, under 5m 300€. För den som vill ha el och vatten debiterades dessutom 50€ extra på båtplatspriset.

OBS! Båtplatsinnehavarens septitankstömning fortsätter inte i Sibbostrand.

För närvarande väntas på undantagslov för byggandet av en septitankstömningsstation i Sibbostrand. Arrangemanget med tömningsbil är avslutat och närmaste tömningsplats för båtplatsinnehavaren är vid butiken på Björnsö. På adressen www.hallskargardenren.fi/sv hittas förteckning över befintliga tömningsstationer.

Postad: April 2, 2020