SNavS har ett avtal med Sibbostrand där föreningsmedlemmarna har möjlighet att hyra båtplatser med en förmån på 25% av båtplatspriserna.

Platserna hyrs ut endast till medlemmar och för båtar i eget bruk. Vid reservation av båtplats meddelas båtens längd, och eventuellt registernummer. Om du vill ha el och vatten till platsen, meddela skillt om det.

Båtplatserna är permanenta och reservationen fortlöper automatiskt till följande säsong. Den som hyrt platsen säger upp den om man vill avstå från den. Platserna förses med nummer och namnlappar av föreningen. Om du vill byta plats, eller anhålla om en ny plats, eller avstå från din plats, kontakta Glenn Saloranta, glenn.saloranta@kolumbus.fi eller per telefon: 040 5042079.

Priset på platserna år 2021, är följande: Båtlängd 9-12m 450€, 7-9m 375€, 5-7m 300€, under 5m 262,50€. För el och vatten debiterades dessutom 50€ extra på båtplatspriset.

Sibbostrand meddelar: Sötvattentillgång på bryggorna stängs för denna säsong 13.10.2021.

Postad: April 2, 2020