För ett medlemskap krävs en av Finlands Navigationsförbund godkänd skepparexamen. Har du genomfört din skepparexamen på annan ort skicka vänligen en kopia över diplom eller intyg tillsammans med din ansökan för att underlätta behandlingen.

Sjökaptenskompetens, styrmansexamen eller Sjöstridskrafternas motsvarande yrkesofficersexamen berättigar också till medlemskap. Bifoga kopia över kompetensintyget till din ansökan.

Som deltagare i navigationskurs kan du anlsuta sig som studerande medlem.

Avgifter 2022: Föreningens medlemsavgift 40€/år, medlemskap i båtsektionen 15€, inskrivningsavgift i föreningen 250€. OBS! För medlemskap direkt från navigationskurs uppbärs ingen inskrivningsavgift.

Kontakta kommodoren eller sekreteraren om du vill ha mer information innan du skickar in din ansökan.

Skicka din e-post till: kommodoren@snavs.fi eller sekreteraren@snavs.fi

Välkommen!

Allmän info

Bästa medlem. Notera följande för att du skall få din post från föreningen och för att hålla medlemsregistret uppdaterat.

Anmäl adressförändringar omgående, även ändrad e-postadress.  Du kan göra det genom att skicka e-post till: sekreteraren@snavs.fi

Betala din medlemsavgift 40€ senast på förfallodagen. Du kan betala medlemsavgiften även om du inte fått någon faktura. SnavS bankförbindelse är – Östnylands Andelsbank FI11 5561 1840 0029 82

Vill du ha din båt besiktigad skall du förutom medlemsavgiften ha även båtsektionsavgiften 15€ betald, innan besiktning utförs.

För en betalningspåminnelse debiteras 5€ utöver medlemsavgiften.

Anmäl förändringar av ägoförhållanden på din båt till besiktningsmannen. Det här för att upprätthålla ett felfritt register inom föreningen och för att nya ägare inte får olägenheter med att registrera båten i t.ex. annan förening. Skicka e-post till: besiktning@snavs.fi

Styrelsemedlemmar och funktionärer 2022

Kommodor, ansvarig för skolning: Ben Packalén kommodoren@snavs.fi 050 564 1501

Vice kommodor, medlem i skolningsgruppen: Mikaela Dunderfelt, 040 773 6012

Ledamot, sekreterare: Pernilla Åberg, sekreteraren@snavs.fi 040 753 6425

Ledamot, ansvarig för båtbesiktning och båtsektionen: Magnus Sundman, besiktning@snavs.fi 0400 473 612

Ledamot, båtbesiktare, miljöansvarig: Mari Ahrenberg, 040 763 3919

Ledamot, evenemangsarrangör: Mosse Lind, 0400 464 594

Ledamot, webbmaster: Eva Sundman, 040 584 3744

Suppleant, ansvarig för bryggplatser: Glenn Saloranta, 040 504 2079

Suppleant, kassör: Kari Nikula, 050 409 4777

Båtbesiktare: Niklas Sundberg, 040 527 5796

Postad: March 11, 2023