Kordinater för bryggfästen

WGS-84 KKJ
N 60°13,41′ N 60°13,40′
O 25°23,27′ 0 25°23,46′

 

Att observera: De ovan angivna koordinaterna är ungefärliga (ur sjökortet uppmätt).

Sjökortsfragmentet ovan stämmer inte överens med någon officiell sjökortsskala.

De i sjökortsfragmentet ovan inritade infartslederna har ingen som helst status av officiella farleder, utan är en ungefärlig anvisning och förpliktigar inte den som gjort upp och distribuerar denna anvisning till någonting

Var och en som besöker stället navigerar på egen risk; föreningen svarar inte för eventuella grundstötningar o. dyl.
Hjärtligt välkommen!

Sibbo Navigationssällskap r.f. (SnavS)

 

 

Postad: april 22, 2018