För befrämjande av trivseln och grannsämjan, var vänlig och iakttag följande:

Försäkra dig om var SNavSens områdesgränser går och överskrid dem inte.

Stör ej grannarna och andra med oljud och onödigt båtkörande.
 
Iakttag renlighet på alla sätt. Det finns ingen kommunal avfallsservice, vänligen ta med ditt eget hushålls- och annat avfall då du lämnar holmen. SNavS betalar årsavgift för blandavfallspunktservice, vi får lämna våra sopsäckar på blandavfallspunkterna på fastlandet.
 
Miljön är ytterst känslig, se till att du inte skadar eller sliter den.
 
Förtöjning av båtar skall ske så att andra båtar inte förorsakas skada eller olägenheter. Förtöjning vid simbryggan är förbjuden.
 
Uppgörande av eld i naturen är förbjudet.
 
Roddbåten skall alltid finnas tillgänglig för eventuella olyckstillbud, båtens tillbehör får inte bortföras.
 
Vid talkoarbete finns en försäkring men den gäller ej olycksfall så du är med på eget ansvar.
 
Håll hundar och andra husdjur kopplade och håll dem utanför grillhuset.
 
Vänligen lämna inte privata saker till förvaring på Fårholmen. Kontakta styrelsen om du vill förvara något tillfälligt, eller om du vill donera något som alla kan använda.

 

Instruktioner om användning av byggnader och utrustning.

Grillstugan. Här kan du grilla eller tillreda din mat på elplattorna. Ta med egen grillkol eller använd i nödfall ved. Här kan du också diska dina kärl. Här finns anslagstavlan och gästboken, fyll i den, tack.

Bastun. Består av själva bastun med tvättrum och en bastukammare med terrass. Bekanta dig med bastubadarens info innan du använder bastun, tack. Simbryggan ligger alldeles intill. Gå gärna i vattnet från badstegen. Hoppar gör du på egen risk, OBS! En sten finns till vänster. Ta hänsyn till andra bastubadare, renlighet ökar trivseln, lämna bastun i ett sådan skick som du själv vill att den skall vara när du använder den.

Bodan. Är stället där föreningens officiella tillställningar på holmen försiggår, t.ex. säsonginvigning, dimission och höstavslutning. Bodan är uppdelad i två rum, själva Bodan, där man kan övernatta, och ett lagerutrymme i byggnadens andra ända. Vedskjul finns bakom bodan. Bodan kan hyras av myndiga föreningsmedlemmar, kontakta per e-post: sekreteraren@snavs.fi  Bekanta dig med separat hyresanvisning och instruktioner för användning. 

Utedassen. Komposterande toaletter är installerade i utedassen. Bruksanvisning finns i vardera dasset som man SKALL bekanta sig med. Inga “främmande” föremål får sättas i utedassen, dvs allt som innehåller plast eller annat icke förmultnande. Använd torrströ, mera finns i lagret.

Muttern. Som lusthuset heter, finns uppe på berget när du följer stigen upp efter utedassen. Muttern är en förträfflig plats för att t.ex. avnjuta en picknick i kvällskymningen. Skriv gärna några ord i “mutterns” gästbok. Rör dig försiktigt uppe på berget!

Brunnen. Finns på stigens högra sida mitt emot bodan. Vattnet i brunnen är INTE drickbart, men det duger bra för tvätt och disk. Brunnen är inte en plats där man står och tvättar sig eller en lekplats. En elktrisk pump finns tillgänglig under sommarsäsongen. Fungerar den inte så får man använda handpumpen.

Sophantering. Det finns ingen kommunal avfallsservice, vänligen ta med ditt eget hushålls- och allt annat avfall då du lämnar holmen. SNavS betalar årsavgift för blandavfalls- punktservice, vi får lämna våra sopor på blandavfallspunkterna på fastlandet.Underhåll av fastigheten. Allt underhåll som förbättrar är tillåtet att göra. Skrapa och måla, städa, kratta, hugga ved o.s.v. Om du känner för att göra något kroppsligt under din vistelse på Fårholmen så får du gärna göra det. SNavS styrelse, som för tillfället fungerar som disponent, tackar för allt frivilligt arbete som utförs.

Postad: April 22, 2018