För befrämjande av trivseln och grannsämjan, var vänlig och iakttag följande:

Försäkra dig om var SNavSens områdesgränser går och överskrid dem inte.

Stör ej grannarna och andra med oljud och onödigt båtkörande.
 
Iakttag renlighet på alla sätt. Det finns ingen kommunal avfallsservice, vänligen ta med ditt eget hushålls- och annat avfall då du lämnar holmen. SNavS betalar årsavgift för blandavfallspunktservice, vi får lämna våra sopsäckar på blandavfallspunkterna på fastlandet.
 
Miljön är ytterst känslig, se till att du inte skadar eller sliter den.
 
Förtöjning av båtar skall ske så att andra båtar inte förorsakas skada eller olägenheter. Förtöjning vid simbryggan är förbjuden.
 
Uppgörande av eld i naturen är förbjudet.
 
Roddbåten skall alltid finnas tillgänglig för eventuella olyckstillbud, båtens tillbehör får inte bortföras.
 
Vid talkoarbete finns en försäkring men den gäller ej olycksfall så du är med på eget ansvar.
 
Håll hundar och andra husdjur kopplade och håll dem utanför grillhuset.
 
Vänligen lämna inte privata saker till förvaring på Fårholmen. Kontakta styrelsen om du vill förvara något tillfälligt, eller om du vill donera något som alla kan använda.

 

Postad: April 22, 2018