För befrämjande av trivseln och grannsämjan, var vänlig och iakttag följande:
Försäkra dig om var SNAVSENS områdesgränser går och överskrid dem inte.
Stör ej grannarna och andra med oljud och onödigt båtkörande.
 
Iakttag renlighet på alla sätt.
 
Miljön är ytterst känslig, se till att du inte skadar eller sliter den.
 
Förtöjning av båtar skall ske så att andra båtar inte förorsakas skada eller olägenheter. Förtöjning vid simbryggan är förbjuden.
 
Uppgörande av eld i naturen är förbjudet.
 
Roddbåten skall alltid finnas tillgänglig för eventuella olyckstillbud, tillbehör får inte bortföras.
 
Vid talkoarbete finns en försäkring men den gäller ej olycksfall så du är med på eget ansvar.
 
Håll hundar kopplade och håll dem utanför grillhuset.
 
Ändring i roskhanteringen på Fårholmen

Det finns ingen kommunal avfallsservice, vänligen ta med dig ditt eget hushålls- och annat avfall då du lämnar holmen.
SNavS betalar årsavgift för blandavfallspunktservice och det betyder att vi får lämna våra sopsäckar på blandavfallspunkterna på fastlandet. Tack för samarbetet och trevlig sommar åt alla!

 
Förvaring av privata saker på Fårholmen

Vänligen lämna inte privata saker till förvaring på Fårholmen. Kontakta styrelsen om du vill förvara något tillfälligt, eller om du vill donera något som alla kan använda.

 

Postad: April 22, 2018