Medlem i SNavS, Sibbo Navigationssällskap rf.

För ett eventuellt medlemskap krävs en av Finlands Navigationsförbund godkänd skepparexamen. Har du genomfört din skepparexamen på annan ort skicka vänligen en kopia över diplom eller intyg tillsammans med din ansökan för att underlätta behandlingen.

Sjökaptenskompetens, styrmansexamen eller Sjöstridskrafternas motsvarande yrkesofficersexamen berättigar också till medlemskap. Bifoga kopia över kompetensintyget till din ansökan!

Som deltagare i navigationskurs kan du anlsuta sig som studerande medlem.

Kontakta kommodoren eller sekreteraren om du vill ha mera information före du skickar in din ansökan.

Skicka din e-post till: kommodoren@snavs.fi eller sekreteraren@snavs.fi

Välkommen!

Postad: April 22, 2018