Bli medlem i Sibbo Navigationssällskap rf.

För ett eventuellt medlemskap krävs en av Finlands Navigationsförbund godkänd skepparexamen. Har du genomfört din skepparexamen på annan ort skicka vänligen en kopia över diplom eller intyg tillsammans med din ansökan för att underlätta behandlingen.

Sjökaptenskompetens, styrmansexamen eller Sjöstridskrafternas motsvarande yrkesofficersexamen berättigar också till medlemskap. Bifoga kopia över kompetensintyget till din ansökan.

Som deltagare i navigationskurs kan du anlsuta sig som studerande medlem.

Kontakta kommodoren eller sekreteraren om du vill ha mer information innan du skickar in din ansökan.

Skicka din e-post till: kommodoren@snavs.fi eller sekreteraren@snavs.fi

Välkommen!

Allmän info

Bästa medlem. Notera följande för att du skall få din post från föreningen och för att hålla medlemsregistret uppdaterat.

Anmäl adressförändringar omgående, även ändrad e-postadress.  Du kan göra det genom att skicka e-post till: sekreteraren@snavs.fi

Betala din medlemsavgift 35€ senast på förfallodagen. Du kan betala medlemsavgiften även om du inte fått någon faktura. SnavS bankförbindelse är – Östnylands Andelsbank FI11 5561 1840 0029 82

Vill du ha din båt besiktigad skall du förutom medlemsavgiften ha även båtsektionsavgiften 15€ betald, innan besiktning utförs.

För en betalningspåminnelse debiteras 5€ utöver medlemsavgiften.

Anmäl förändringar av ägoförhållanden på din båt till besiktningsmannen. Det här för att upprätthålla ett felfritt register inom föreningen och för att nya ägare inte får olägenheter med att registrera båten i t.ex. annan förening. Skicka e-post till: besiktning@snavs.fi

Styrelsemedlemmar och funktionärer 2020

Kommodor: Mikaela Dunderfelt, kommodoren@snavs.fi 040 773 6012

Vice kommodor och ansvarig för skolning: Ben Packalen, 050 564 1501

Ledamot, sekreterare: Pernilla Åberg, sekreteraren@snavs.fi 040 753 6425

Ledamot, ansvarig för båtsektion och båtbesiktare: Magnus Sundman, besiktning@snavs.fi 0400 473 612

Ledamot, båtbesiktare, miljöansvarig: Mari Ahrenberg, 040 763 3919

Ledamot, ansvarig för evenemang: Pelle Sandström, 040 843 3215

Ledamot, ansvarig för evenemang (festfixare): Mosse Lind, 0400 464 594

Ledamot, ansvarig för bryggplatser: Glenn Saloranta, 040 504 2079

Ledamot, webmaster: Eva Sundman, 040 584 3744

Suppleant, kassör: Kari Nikula, 050 409 4777

Suppleant, båtbesiktare: Christer Bergström, 045 278 9253

Båtbesiktare: Niklas Sundberg

Postad: April 22, 2018