En ny post, miljöansvarig, inrättades 2009 för att handa miljöärenden inom föreningen. Miljöansvarige har under åren genomfört projekt där toaletterna på Fårholmen ändrats till komposterande toaletter, vattenhanteringen har utvecklats, naturen har ansats och tagits hänsyn till på bästa sätt.

Publiceringen av miljöbroschyren ”SNavS och Närmiljön” var ett stort projekt. Snavs har också antagit Östersjöutmaningen http://www.itamerihaaste.net . Miljöprogramet har uppdaterats  2017.

Miljön är en viktig del av båtlivet. En i naturtillstånd bevarad, ren och oförstörd skärgårdsmiljö ger oss alla ett stort mervärde då vi färdas och vistas i skärgården. Vårt beteende då vi rör oss på sjön och på holmar och skär, har direkt inverkan på miljön. Det är därmed vår allas gemensamma sak att skydda den egna närmiljön – den miljö där vi rör oss i just den stunden. Skärgården ger oss en outtömlig källa för rekreation och återhämtning.

Som ett led i arbetet för miljömedvetenheten sammanställdens således vår Miljöbroschyr. Den distribuerades till medlemmarna våren 2011 och fanns tillgänglig för skepparfestens deltagare samma vår. Broschyren har också funnits tillgänglig för allmänheten vid olika tillfällen såsom vid den av Sibbo kommun arrangerade vinterjippot 2013 på Söderkulla gård där föreningen presenterade sin 40 åriga verksamhet, på Navigationsförbundets lärarseminarie 2013 som föreningen stod värd för och på Navigationsförbundets mässavdelning vid Båtmässan 2014 – 2016, och på Sibbomässan år 2017.

Bekanta dig med innehållet i Miljöbroschyren och dela med dig av informationen. Det finns även ett antal färdigtryckta broschyren som kan delas ut vid passliga tillfällen om du inte har möjlighet att själv skriva ut broschyren. De färdigt tryckta broschyrerna kan du fråga efter hos kommodoren eller miljöansvarige!

Postad: april 22, 2018