Du har nu kommit till den rätta sidan om du funderar på att bli medlem i SNavS, Sibbo Navigationssällskap rf.

För ett eventuellt medlemskap krävs en av Finlands Navigationsförbund godkänd skepparexamen. Har du genomfört din skepparexamen på annan ort bifoga vänligen en kopia över diplom eller intyg till ansökan för att underlätta behandlingen.

Sjökaptenskompetens, styrmansexamen eller Sjöstridskrafternas motsvarande yrkesofficersexamen berättigar också till medlemskap. Bifoga kopia över kompetensintyget till din ansökan!

Deltagare i navigationskurs kan anlsuta sig som studerande medlem.

Till vänster hittar du länkar till medlemsansökningsblanketterna. Till höger kontkatuppgifter till kommodoren och sekreteraren om du vill ha mera information före du skickar in din ansökan.

  • En i Word; som du kan fylla i och skicka med e-post eller skriva ut den och skicka med vanlig post.

  • En i pdf format som du kan fylla i, skriva ut och skicka med vanlig post

  • En i pdf format som du kan skriva ut och fylla i för hand och skicka med vanlig post

Blanketterna öppnas i ett nytt fönster!

Välkommen!

 

Kommodoren
Mikaela Dunderfelt 

GSM 040-773 6012

e-post:
Mikaela.Dunderfelt(at)
gmail.com

 

Kassiviksvägen 163
01180 KALKSTRAND

Sekreteraren
Pernilla Åberg 

GSM 040 753 6425

e-post:
pernilla78.aberg(at)
gmail.com

 

Fågelsvängen 18 
01150 SÖDERKULLA