Båtsektionen

Båtsektionen upprätthåller föreningens båtregister, informerar om nyheter inom båtliv och utför besiktning av båtar. De av medlemmarna som vill höra till båtsektionen betalar en sektionsavgift på 15€ i samband med den årliga medlemsavgiften, avgiften innehåller skrov- och årsbesiktning av båtar. Tidtabell och platser för årsbesiktningar publiceras årligen i verksamhetsplanen, skrovbesiktning bokas skillt av besiktaren. Föreningen har fyra båtbesiktare, kontaktuppgifter till dem finns på sidan Medlemsinfo. Ett medlemskap i båtsektionen innebär ett automatiskt medlemskap i SBF (Segling och båtsport i Finland). Du kan installera CARDU-appen som ett mobilt medlemskort på din smartmobil. SBF:s permanenta medlemsförmåner och intressant info hitter du på https://spv.fi

Varför besikta båten? Du minimerar oförutsedda svårigheter på sjön. Du får använda föreningsflaggan på din båt. Du kan få rabatt på din försäkringspremie på din båt (beroende på försäkringsbolag). Du får goda råd och tillfälle att diskutera med din båtbesiktare.

Skrovbesiktning görs vart femte år på land, kolla att den är i kraft och beställ vid behov tid för den i god tid innan sjösättning av båten. I skrovbesiktningen granskas skrov, styrapparater, kraftöverföring, mast- och skrovgenomföringar utifrån. Inombords besiktas motsvarande föremål samt motor.

Grundbesiktning görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registerförening, eller efter skadereparation. Grundbesiktning görs i två skeden, först skrovbesiktning på land, och en annan när båten är sjösatt.

Årsbesiktning görs varje år då båten är sjösatt. Då besiktas all utrustning och apparatur som påverkar säkerheten. Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och användningsområden i fyra olika klasser.

Att vara båtbesiktare är intressant, lärorikt och socialt. Besiktaren arbetar tillsammans med föreningens ledning och båtägarna, och verkar som rådgivare i frågor om båtens utrustning, konstruktion och sjöduglighet, och också i andra säkerhetsfrågor. För att bli en legitimerad båtbesiktare inom föreningen bör du vara en vuxen och erfaren båtförare. Om du är intresserad av att gå besiktningskursen, kontakta Magnus Sundman på adressen besiktning@snavs.fi

Tillgång till bryggplatser

SNavS har ett avtal med Sibbostrand där föreningsmedlemmarna har möjlighet att hyra båtplatser med en förmån på 25% av båtplatspriserna. Platserna hyrs ut endast till medlemmar och för båtar i eget bruk. Vid reservation av båtplats meddelas båtens längd, och även registernummer om du vill ha el och vatten till platsen. Vi har inga uppgifter om pris år 2020, och kan inte ta emot reservationer ännu, men uppdaterar så snart vi får info om det. År 2019 var priserna följande: Båtlängd 9-12m 450€, 7-9m 375€, 5-7m 300€, under 5m 262,50€. För el och vatten debiterades 50€ på båtplatspriset.

Postad: December 15, 2019