Styrelsens och sektionernas kontaktuppgifter hittar du på kontakt sidan. 


Att komma ihåg.

Anmäl adressförändringar omgående, även ändrad e-postadress!  Du kan göra det med e-postformuläret på kontakt sidan eller genom att skicka e-post till sekreteraren

Betala din medlemsavgift 35€ senast på förfallodagen! Du kan betala medlemsavgiften även om du inte fått någon faktura! SnavS bankförbindelse är - Östnylands Andelsbank FI11 5561 1840 0029 82

Vill du ha din båt besiktigad skall du ha medlemsavgiften betald + båtsektionsavgiften 15€, innan besiktingen utförs!

För en betalningspåminnelse debiteras 5€ utöver medlemsavgiften!


Verksamhetsledningsgruppen meddelar!

1. Finns det nån intresserad medlem man eller kvinna som möjligtvis vill
utbilda sig till navigationslärare för föreningens olika skolningstillfällen.