Styrelsemedlemmar 2019:

Kommodor: Mikaela Dunderfelt,  kommodoren@snavs.fi  040 773 6012

Vice kommodor: Ben Packalén,  050 564 1501

Sekreterare: Pernilla Åberg,  sekreteraren@snavs.fi  040 753 6425

Kassör: Kari Nikula,  050 409 4777

Ledamot: Magnus Sundman,  besiktning@snavs.fi  0400 473 612

Ledamot: Mari Ahrenberg, 040 763 3919

Ledamot: Glenn Saloranta,  040 504 2079

Ledamot: Pelle Sandström,  040 843 3215

Ledamot: Mary-Ann Lind,  0400 464 594

Suppleant: Christer Bergström,  045 278 9253

Suppleant: Eva Sundman,  040 584 3744

Bästa medlem. Notera följande för att du skall få din post från föreningen och för att hålla medlemsregistret uppdaterat.

Anmäl adressförändringar omgående, även ändrad e-postadress.  Du kan göra det genom att skicka e-post till: sekreteraren@snavs.fi

Betala din medlemsavgift 35€ senast på förfallodagen. Du kan betala medlemsavgiften även om du inte fått någon faktura. SnavS bankförbindelse är – Östnylands Andelsbank FI11 5561 1840 0029 82

Vill du ha din båt besiktigad skall du ha medlemsavgiften betald + båtsektionsavgiften 15€, innan besiktning utförs.

För en betalningspåminnelse debiteras 5€ utöver medlemsavgiften.

Anmäl förändringar av ägoförhållanden på din båt till besiktningsmannen. Det här för att upprätthålla ett felfritt register inom föreningen och för att nya ägare inte får olägenheter med att registrera båten i t.ex. annan förening. Skicka e-post till: besiktning@snavs.fi

Postad: April 22, 2018