Bästa medlem. Notera följande för att du skall få din post från föreningen och för att hålla medlemsregistret uppdaterat.

Anmäl adressförändringar omgående, även ändrad e-postadress.  Du kan göra det genom att skicka e-post till: sekreteraren@snavs.fi

Betala din medlemsavgift 35€ senast på förfallodagen. Du kan betala medlemsavgiften även om du inte fått någon faktura. SnavS bankförbindelse är – Östnylands Andelsbank FI11 5561 1840 0029 82

Vill du ha din båt besiktigad skall du ha medlemsavgiften betald + båtsektionsavgiften 15€, innan besiktingen utförs.

För en betalningspåminnelse debiteras 5€ utöver medlemsavgiften.

Postad: April 22, 2018