Bästa medlem. Notera följande för att du skall få din post från föreningen och för att hålla medlemsregistret uppdaterat.

Anmäl adressförändringar omgående, även ändrad e-postadress.  Du kan göra det genom att skicka e-post till: sekreteraren@snavs.fi

Betala din medlemsavgift 35€ senast på förfallodagen. Du kan betala medlemsavgiften även om du inte fått någon faktura. SnavS bankförbindelse är – Östnylands Andelsbank FI11 5561 1840 0029 82

Vill du ha din båt besiktigad skall du ha medlemsavgiften betald + båtsektionsavgiften 15€, innan besiktingen utförs.

För en betalningspåminnelse debiteras 5€ utöver medlemsavgiften.

Anmäl förändringar av ägoförhållanden på din båt till besiktningsmannen. Det här för att upprätthålla ett felfritt register inom föreningen och för att nya ägare inte får olägenheter med att registrera båten i t.ex. annan förening. Skicka e-post till: besiktning@snavs.fi

Postad: April 22, 2018