Anmälan till radarkurs 2019

Anmälningar görs till Ecco, eric.sundman@elisanet.fi eller telefon 0400 421 432. För att vi skall kunna hålla en radarkurs i år fordras några anmälningar till, om du känner för att använda radar så tag kontakt! Info om kursens innehåll hittar du nedan.

Skepparnas behov av fortbildning tilltar i takt med den ökande förekomsten av och tillgängligheten till navigations- och kommunikationshjälpmedel. De från och med början av år 2004 gällande nya bestämmelserna om det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt har också för sin del lett till nya kurser och examensprov.

 

  • Praktikkurs för motorbåtsförare
o       Kursen med tillhörande examens- och färdighetsprov är certifierad i Navigationsförbundets kvalitetssystem och behövs för det nya internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt (motorbåtskompetens).
o       Kursen hålls i SNavS regi årligen i början av båtsäsongen, på någon medlems egen för utlandsresor lämpad båt. Kursen är nyttig också för personer som inte (tillsvidare) tänker skaffa sig det internationella behörighetsbrevet.
o       Omfattningen är ca 10 timmar fördelade på 3 kurskvällar.
 
  • CEVNI-kurs och –tentamen
o       Kursen behandlar trafikbestämmelserna på den europeiska kontinentens inre vattenvägar och behövs då man i det internationella behörighetsbrevet förutom kustfarvattenskompetensen också vill ha kompetens för kanaler och floder.
o       Kursen med tillhörande examen är certifierad i kvalitetssystemet och hålls i SNavS regi årligen i slutet av vårterminen.
o       Omfattningen (inklusive examen) är 9…10 timmar fördelade på 3 kurskvällar.
 
  • Radarkurs
o       Radarnavigation för fritidsbåtförare.
o       Kursen hålls i SNavS regi årligen i slutet av vårterminen / början av båtsäsongen.
o       Teoridelen omfattar 6…7 timmar fördelade på 3 kurskvällar i land. Praktikdelen med tillhörande färdighetsprov genomförs på någon av medlemmarnas motorbåtar (beroende på deltagargruppens storlek) 3…5 kurskvällar á 3 timmar per kväll.
 
  • GPS-kurs
o       Grundkurs i satellitnavigationssystemet GPS och användandet av GPS-navigator till sjöss.
o       Kursen hålls i SNavS regi årligen under vårterminen / början av båtsäsongen.
o       Teoridelen omfattar 5 timmar fördelade på 2 kurskvällar i land. Praktikdelen omfattar 2 kvällar á ca 3 timmar till sjöss.
 
  • VHF/DSC-kurs
o       Kursen hålls i MI:s regi med lärare från SNavS.
o       Radiotelefonikunskap som behövs för avläggande av Kommunikationsverkets SRC-examen. Ett SRC-certifikat behövs för att få använda VHF-radiotelefon och DSC-anrop i fritidsbåt.
o       Kursen hålls då tillräcklig efterfrågan finns  och omfattar 12 timmar fördelade på 4 kvällar.
o       Efter kursen ordnas gemensamt tillfälle att delta i officiellt kompetensprov.
 
  • Tidvattennavigering
o       Kursen hålls i MI:s regi med lärare från SNavS.
o       Tidvattenlärans grunder och principerna för navigering i farvatten med tidvatten. Deltagarna förutsätts ha förkunskaper motsvarande kustskepparexamen.
o       Kursen hålls då tillräcklig efterfrågan finns och omfattar 12 timmar fördelade på 4 eller 5 kvällar.
 
  • Signalflaggor och flaggsignalering
o       Kursen hålls i MI:s regi med lärare från SNavS.
o       Signalflaggornas utseende och betydelse, internationella signalkoder, signalflaggor, flaggningskutym till sjöss. Ett stycke maritim kommunikationskultur..
o       Kursen hålls då tillräcklig efterfrågan finns och omfattar 12 timmar fördelade på 4 kvällar.
 
  • Storcirkelnavigering
o       Kursen hålls i MI:s regi med lärare från SNavS.
o       Fördjupade kunskaper för högsjöskeppare (storcirkelnavigeringens teori och ruttplanering över oceaner).
o       Kursen hålls då tillräcklig efterfrågan finns och omfattar 10…12 timmar fördelade på 4 eller 5 kvällar.

Postad: June 17, 2018