Välkommen till Fårholmen

Södra delen av Fårholmen är i Sibbo Navigationssällskaps ägo och fungerar som rekreationsplats för föreningens medlemmar och som stödjepunkt för sommarens evenemang.

Fårholmen är belägen 2 Nm söder om Kalkbruket och båtbryggorna ligger på östra sidan av sydspetsen.
  
 Bryggfästets koordinater

WGS-84

KKJ

N 60°13,41' N 60°13,40'
O 25°23,27' 0 25°23,46'
 
 

Infartsanvisning