Båtsektionen

Till båtsektionens uppgifter hör information samt upplysningsverksamhet om båtar och deras underhåll samt säkerhet till sjöss och att sköta om båtarnas besiktning.

Bryggkommittén

Bryggkommittén sköter om uthyrningen av föreningens båtplatser i Storören till föreningsmedlemmar.