Årsmötessaldo och tro på framtiden

Årsmötet hölls med 5 personer på plats på vår nya samlingsplats på fastlandet, dvs Immersby brandkårshus, och de övriga deltagarna på distans via Teams. Tack till deltagarna. Mötet resulterade i ordförarbyte och i stort sätt återval av fjolårets styrelse. Föreningen framför ett stort tack till Mikaela för åren som SNavS kommodor, och önskar lycka till åt Ben då han nu kliver i dom stövlarna.

Under mötet konstaterades att alla av föreningen reserverade båtplatser i Sibbostrand nu är upptagna för säsongen 2021. Det fördes en kort diskussion om underhållsarbeten som bör utföras på Fårholmen, främst problemet med det illa luktande brunnsvattnet. En kort presentation av det påbörjade övningsprogrammet med Stormwind simulatorn framfördes. Mötet beslöt att ändra styrelsemedlemmarnas antal till 6 personer + 2 suppleanter. Med ordförande således till 7 personer i stället för tidigare 8. Styrelsemedlemmarnas namn, kontaktuppgifter och uppgiftsfördelning hittar du på Medlemsärenden, första sidan. Mötet beslöt att inte ändra medlems- och inskrivningsavgifternas storlek.

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen. Förutom ordinarie styrelseuppgifter fördelades andra kommitté- och arrangörsuppgifter. Styrelsen beslöt att i fortsättningen försöka få uppgifterna och befattningarna att cirkulera. Ombyte och förnyande är lika med utveckling. Nu skall det satsas på att locka ungdomar med i verksamheten. Genom att bygga upp ett naturligt intresse för båtliv och navigering görs tröskeln lägre för att anmäla sig till en navigationskurs och delta i föreningsverksamheten. Upp till kampanj!

Tidigare publicerat

Vår ordförande har förhandlat fram ett avtal med Immersby FBK om att SNavS har tillgång till lokalen i Immersby två kvällar per månad för kurser och möten. Utrymmet är ljust och fint, utrustat med kök, och tillräckligt stort för all vår verksamhet på landbacken. Dessutom får vi ett skåp till förfogande där vi kan förvara föreningens arkiv och mindre utrustning. Det är meningen att vår Stormwind simulator i framtiden skall förvaras i samma utrymme och övningarna göras där. För tillfället är simulatorutrustningen hemma hos en föreningsmedlem som tränar användning av programmet.

Föreningens förnyade stadgar godkändes av Patent och registerstyrelsen 20.8.2020 och finns nu publicerade här på webbplatsen. Den största förändringen är att vår- och höstmötet är sammanslagna till ett årsmöte inom mars månad. Antalet styrelsemedlemmar kan i fortsättningen vara mer anpassad till behovet under en period. Du kan bekanta dig med de nya stadgarna på sidan “Medlemsärenden / SNavS stadgar”.

Tyvärr får vi börja året med att inhibera de första tänkta programmen. Vi kan inte samlas och hantera gemensamma verktyg i dessa tider. Men det blir nog gjort senare. Följ med Sibbo Navigationssällskap rf:s verksamhet här på webbplatsen på sidan “Info / verksamhetsplan”. Situationen är svår, men det gäller inte bara oss, utan hela världen. Vi gör det vi kan nu, och ser fram emot tider då vi igen träffas och delar erfarenheter och kunskaper inom navigation och båtliv. SNavS styrelse önskar er alla tålamod och hälsa!

 

 

Postad: April 22, 2018