Fårholmen. Höstmötet. Kurser.

Solnedgång på Fårholmen, Oktober 2014, Foto: Eva Sundman

Vår stödjepunkt och rekreationsställe är höststädat. Tack till alla 12 flitiga personer som deltog. Förutom det vanliga undanstädandet inför vintern fälldes några träd framför bastun. En “fixanlista” gjordes upp med en hel del små sysslor som kan utföras på Fårholmen nästa säsong. Ibland orkar man ju inte bara sitta stilla, utan vill samtidigt pyssla med något medan man njuter av tillvaron. Fårholmen besöktes 130 gånger av föreningens båtlag med inalles 288 personteckningar i gästboken under sommaren.

Höstmötet är planerat att hållas torsdag 26.11.2020 kl.18.00 i Café N’avettas fest- och möteslokal i Västerskog. Vi beaktar coronaläget och följer myndigheternas rekommendationer på mötet. Detaljer angående möteskutym meddelas närmare mötestidpunkten här på webplatsen, i curkuläret och på facebook. Stadgeenliga ärenden behandlas och vi diskuterar föreningens verksamhet. Glögg med salt och sött tilltugg serveras. Välkommen!

Kursen i skärgårdsnavigation i Sibbo institutet har sparkat igång. Vi önskar att vi får en fortsättning av den på vårterminen, nämligen en kustnavigationskurs. Det är ju en naturlig fortsättning på skärgårdskursen och en bra repetitionskurs för gamla skeppare. De nya läroböckerna ser inbjudande ut, och erbjuder nyttig lärdom för oss alla. Kom med på kurs på vårterminen.

Vår förening har beställt ett Stormwind simulatorprogram och tillhörande apparatur för det. Tidpunkten för när vi kan börja övningar med Stormwind -simulatorn är inte ännu bestämd. Vi har inte fått apparaturen ännu, och vi håller på att söka ett utrymme som lämpar sig både för förvarig och kurser med simulatorn. Förhandlingar är på gång med Sibbo kommun. Vi tackar Aktiastiftelsen i Sibbo för att vi kunnat göra den här investeringen. Det här blir spännande!

Aktivitetsdag och diplomutdelningstillfälle 2020

Nio båtlag besökte Fårholmen lördag 8.8.2020. En del av besökarna deltog i den lekfulla frågesporten och kasttävlingen, medan andra bara njöt av tillvaron. Vädret var verkligen på vår sida. Soligt och varmt och lugnt.

Efter aktivitetsprogrammet var det äntligen dags att dela ut diplom åt de som utfört examen i skärgårdsnavigation, och att önska de nya medlemmarna välkomna i gemenskapen. Tre närvarande av åtta nya skeppare tog emot diplom och rosor, och naturligtvis skålade vi med bubbel för dom. Grattis än en gång! Ni som inte hade möjlighet att delta får era diplom på posten. I galleriet under finns några bilder från evenemanget.

Och till sist, tack till alla som låtit oss delta i färderna till sjöss på sociala medier under semestertiden. Det är trevligt med bilder och korta referat från olika platser. Båtsäsongen tar ju inte slut i och med att semestern tar slut, nu ska det njutas av varma augustidagar med stämningsfulla kvällar.

Vädret har varit omväxlande men det tycks inte ha stört båtlivet i någon större utsträckning. Uppdateringar har gjorts både från Åbo och Kotka och allt där emellan. Hoppas ni alla har goda minnen och erfarenheter i bagaget med er hem.

På vår stödjepunkt, Fårholmen, har flitiga medlemmar fixat ett som annat, men där finns ännu projekt som bör åtgärdas. Kanske vi gör upp en plan och ställer till med ett extra talkoveckoslut nästa sommar. Eller varför inte några vardagar. Det är ju alltid mera skoj att göra tillsammans, och vissa arbeten fordrar ju flera händer och mera styrka.

Ny sjötrafiklag

Den nya sjötrafiklagen togs i kraft 1.6.2020. Lagen moderniserar och sammanställer bestämmelserna om sjötrafikreglerna och sjötrafikmärkena. Syftet med den nya lagen är att förbättra säkerheten och främja ett ansvarsfullt båtliv. Eftersom farkosterna ökar på våra vatten, är det viktigt att vi känner till lagen och vårt ansvar. Vad förändringarna innebär för oss båtfolk, och vad vi bör beakta, kan vi bekanta oss närmare med på följande adress:

https://www.traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020

Berättelsernas hemmahamn

…står det på Maritimcentret Vellamos broschyr. Så sant som det är sagt. 27 SNavS:are bekantade sig med utbudet och fick nästan en överdos av historia och berättelser av en proffsig guide.

Vi började i båthallen där vi bland alla fina tävlings-, bruks- och nöjesbåtar, hittade en för oss Sibbobor bekant raritet, en Marino Family Sport vindrutebåt från år 1958. Sjöbevakningsmuseet i hallens bakdel gav en inblick i arbetet genom tiderna, utrustning och farkoster väckte stort intresse.

Kymmenedalens utrymmen presenterade livsföringen i trakten med både föremål och bildmaterial, allt från seder till kläder.

Glasburken med björnen på locket och Finlandia vodkaflaskan är inte de enda föremålen Karhula glasbruk producerat. En fin utställning med både bruks- och konstglas i alla färger och former  visade upp glasbrukets över hundraåriga historia.

Finlands sjöhistoriska museum var verkligen något för oss som gillar sjöfart. Modeller, verktyg, utrustning, redskap, vrakfynd, ja allt som har med sjöfart att göra finns här. Via fragment av vrak från 1200-talet, gamla instrument, hytt-mode från 1920-tal till Finnjet, tog vi oss genom tiden av finsk sjöhistoria. Föremålen försedda med texter och skärmar med filmsnuttar och pek-funktioner hjälpte oss på färden.

I Vellamo finns också ett informationscenter med böcker, tidningar, fotografier och annat arkivmaterial att undersöka. En utomhusutställning, auditorium och seminariesalar, museumskaj och takestrad. Alla dessa blev tyvärr obesökta, tiden räckte inte bara till, vi skulle ju äta och umgås också.

Efter en mångsidig brunch på Laakonki smög vi oss ännu in i museet och tog åt oss det sista av allt. En del uppköp gjordes också i museibutiken Plootus.

Allt det här har vi teamet Mosse & Packalén Bus att tacka för, och det gör vi med glädje, vi som bara njöt av dagen. Tack!

 

Postad: April 22, 2018