Cirkulär 1, 2024

Publicerad: 08-03-2024

Nu är föreningen inne på sitt femtioförsta verksamhetsår. Förra året handlade mycket om femtioårsjubileet och nu inleder vi följande decennium. Nästa cirkulär utkommer i april, då medföljer årsberättelsen för 2023 samt medlemsfakturan för 2024. Medlemsavgiften samt många andra viktiga ärenden gås igenom under årsmötet i mars. Kom gärna med och berätta era idéer och önskemål om föreningens verksamhet.

KALLELSE TILL STADGEENLIGA ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE ONSDAGEN 13.3.2024 KL:18.00 PÅ IMMERSBY FBK, IMMERSBYVÄGEN 578 Om ni har ärenden, idéer eller annat ni vill diskutera om under mötet, får ni skicka era ärenden till sekreteraren@snavs.fi eller till kommodoren@snavs.fi innan mötet.

Båtplatserna i Sibbo strand fortsätter med samma priser som år 2023. Båtplatshyrningen fortlöper automatiskt förutsatt att medlemsavgiften och båtplatshyran är betald inom utsatt tid. Om hyran eller medlemsavgiften inte betalas kan styrelsen överlåta platsen till Sibbo strand, istället för att betala för platsen med föreningens pengar. Om ni vill säga upp er båtplats, byta den eller har andra uppgifter att uppdatera angående båtplatsen får ni kontakta Glenn på glenn.saloranta@gmail.fi. En septitank kommer att vara klar för användning i Sibbo strand innan säsongen kommer i gång. Under året kommer 3 cirkulär att skickas ut per e-post. Alla cirkulär publiceras även på vår hemsida. Om ni i fortsättningen vill ha cirkulären och fakturorna till e-posten, kan ni meddela er adress till mig på sekreteraren@snavs.fi.

VERKSAMHETSPLAN 2024, Uppdaterad och mer detaljerad information om verksamheten finns på sidan INFO/VERKSAMHETSPLAN. Där finns också båtbesiktningsdatum för år 2024. Kom ihåg att kolla om skrovbesiktningen är i kraft innan ni sjösätter båten! För att få båten besiktad måste man höra till båtsektionen. Meddela mig om ni endera vill tillhöra den eller avsluta medlemskapet i båtsektionen. Inlett medlemskap inom båtsektionen fortsätter automatiskt förutsatt att avgiften är betald.

Styrelsen håller på och planerar en utfärd under våren. Vi har lyckade utfärder med Åbo, Vääksy, Mjölö, Kotka och Skanslandet bakom oss. Nu funderar vi på en utfärd någonstans mellan Bengtskär – Söderskär – Klovharun – Svartholm. Följ med på vår hemsida och på vår facebook sida vart det bär åt den här gången. Trevlig fortsättning på året! Hälsningar Pernilla Åberg, sekreterare