Cirkulär 1 2022

Publicerad: 28-02-2022

Vi hoppas ni alla mår bra där ute i vintervädret. På ett sätt eller annat har vi alla blivit
påverkade av coronan, så även föreningens verksamhet. Under förra året kunde vi hålla det
mesta vi planerat, men några saker blev antingen flyttade eller avbokade.
I december flyttade vi våra navigationsövningar med julkaffe till februari, men då smittoläget
fortfarande är högt har vi nu flyttat våra navigationsövningar till mars tillsammans med
fastlagsbulle. Välkomna!
Årsmötet hålls i mars på Immersby FBK. Förra året kunde medlemmarna delta på distans,
men det här året räknar vi med att kunna träffas på riktigt. Distansmöjligheten finns också.
Oberoende om ni vill delta på plats eller på distans ber vi er anmäla er till mötet via vår
hemsida www.snavs.fi
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TISDAGEN 29.3.2022 KL:18.00 PÅ IMMERSBY FBK,
IMMERSBYVÄGEN 578
Ärenden som skall behandlas på årsmötet:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare
 4. Mötets laglighet och beslutförbarhet konstateras
 5. Föredragningslistan för mötet godkänns
 6. Den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för föregående kalenderår
  behandlas
 7. Bokslutet för föregående kalenderår samt verksamhetsgranskningsberättelsen
  behandlas
 8. Beslut om fastställande av bokslutet
 9. Beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 10. Verksamhetsplan och budget för följande kalenderår fastställs
 11. Val av styrelseordförande för följande kalenderår
 12. Fastställs styrelsemedlemmarnas antal
 13. Val av för följande två kalenderår nya ordinarie medlemmar i stället för de
  styrelsemedlemmar och suppleanter som är i tur att avgå
 14. Beslut fattas om medlems- och inskrivningsavgift
 15. Beslut om arvoden åt styrelsemedlemmar och funktionärer
 16. Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dessa
 17. Övriga ärenden av styrelsen eller medlemmarna framförda förslag med beaktande av
  §.10 i dessa stadgar.
 18. Mötets avslutande
  Vanligen brukar medlemsavgifterna skickas i samband med cirkuläret, men då vi nu har
  årsmötet i mars där vi beslutar om medlemsavgifternas summa så skickas
  medlemsavgifterna efter årsmötet.
  Förra hösten deltog nio personer i Sibbo institutets skärgårdsskepparkurs och nu har vårens
  kustskepparkurs startat. Det är några år sedan det senast ordnades en kustskepparkurs då
  det inte funnit tillräckligt med deltagare. Årets kustskepparkurs ordnas på distans.
  Styrelsen har börjat planera inför föreningens jubileumsår 2023 då vi fyller 50. Vi kommer
  att vara i kontakt med några medlemmar som vi kan tänka oss har trevliga berättelser om
  föreningens historia. Om ni själva har anekdoter eller annat ni vill dela med er om
  föreningen så får ni gärna kontakta styrelsen.
  I verksamhetsplanen är tiderna för besiktning. Besiktning utanför de avsedda tiderna
  kostar 50 euro, gäller inte skrovbesiktningen som sker på land. Tillsammans med
  besiktningspersonerna kan ni komma överens om en tid som passar er båda
  besiktning@snavs.fi
  För er som har haft båtplats i Sibbo strand fortsätter uthyrningen om ni inte meddelar om
  förändringar. Priserna i Sibbo strand har höjts, men som medlem gäller fortfarande
  erbjudandet med 25 % rabatt. Priset för den minsta båtplatsen höjs från 262,50,- till 300,-, 5-
  7 meters platsen höjs från 300,- till 360,-, 7-9 meters platsen från 375,- till 435,- och 9-12
  meters platsen från 450,- till 525,-. Priset för el och vatten fortsätter som vanligt med 50,-.
  Om ni har frågor om båtplatserna eller vill höra efter om eventuella lediga platser kan ni
  kontakta vår bryggansvariga på glennsaloranta@gmail.com
  Den 21 maj har vi vårtalko på Fårholmen. Landgångarna och bryggorna ska läggas på plats
  inför säsongen och byggnaderna ska städas. Ni får gärna delta! Uthyrningen av Bodan
  kommer igång 1.5, men man kan komma med preliminära önskemål för uthyrningen innan
  dess. Kontakta mig på sekreteraren@snavs.fi för att höra om lediga tider. Ett dygn kostar 20-
  30 euro, beroende på veckodag, och en hel vecka endast 100 euro.
  Förra hösten hade vi en lyckad utfärd till Mjölö med Packaléns hyrda buss. En liknande
  utfärd med ny destination planeras för nästa höst. Har ni önskemål eller idéer med
  verksamheten, kurser eller utfärdsmål får ni gärna kontakta styrelsen.
  Om ni är intresserade av att bli besiktningsman eller besiktningskvinna, kan ni kontakta på
  oss på besiktning@snavs.fi för mer information. Föreningen står för kurskostnader.
  Vi önskar er alla en trevlig vår!
  Med vänlig hälsning
  Pernilla Åberg, sekreterare