Cirkulär 1, 2021

Publicerad: 23-02-2021

Vi har ett år som kommer att gå till historien bakom oss. Vi hoppas att ni alla har det bra trots omständigheterna och kommer ihåg att ta hand om er och varandra.

Pandemin som löpte som en eld runt hela världen har inte bara påverkat människornas sociala och fysiska välmående utan flera har även lidit av ekonomiska svårigheter. Inte bara pandemin har tagit människoliv utan vi har även förlorat viktiga föreningsmedlemmar av andra orsaker. Ni finns i våra tankar!

Förra året fick vi avboka de mesta av vår planerade verksamhet. Under sommaren då restriktionerna lättades kunde vi fira midsommaren som vanligt och diplomutdelningen hölls i samband med aktivitetsdagen i augusti. Vi får verkligen hoppas på att få träffa varandra i sommar igen och att det här eländet skulle börja avta.

Förra sommarens båtbesiktningar sköttes på distans och för i år har vi bokat in nya, fysiska besiktningar. Ändringar kan ske beroende på myndigheternas rekommendationer så vi ber er följa med vår hemsida www.snavs.fi om uppdateringar.

Föreningens nya stadgar godkändes 2020 och istället för vår- och höstmöte blir det årsmöte i mars istället. Vi ber er även följa med förändringarna som kan ske angående hur mötet hålls på vår hemsida och på Facebook. Meddela Mikaela på kommodoren@snavs.fi om ni vill delta på mötet. Vi behöver veta deltagarmängden pga. restriktionerna. Det går även att delta på distans via Teams, meddela Mikaela så skickar hon en länk.  

Vi har trots pandemin ändå planerat ett digert program för året. Flera av aktiviteterna är sådana som flyttats från förra året och några är nya.

Förutom att årsmötet är nytt för i år, istället för vårmöte, är även platsen och veckodagen ny. Många värnar om sina veckoslut och därför har vi nu valt en vardagkväll.

Att laga egna hygienprodukter var en lyckad kvällskurs 2019 och som blev avbokad 2020. Vi har nu planerat in den igen, men ändringar kan ske här. Ni kan anmäla er till mari.ahrenberg@gmail.com

Vi är tacksamma för alla som ställer upp på våra vår- och hösttalkon men det finns alltid mer att göra utöver talkot. Nytt för i år blir en lista med saker att göra som vi lägger upp i grillhuset. Så när ni besöker Fårholmen och känner att ni skulle vilja göra något för föreningen men inte vet vad som behöver/kan göras kan ni läsa det från listan och sedan checka av det som gjort.

Under 2020 fick styrelsen införskaffat ett simulatorprogram med tillhörande utrustning för att navigera och köra båt. Införskaffningen tog längre än planerat och vi håller nu på att bekanta oss med programmet för att sedan låta våra medlemmar testa det. Enligt planerna blir det under hösten 2021. Stormwind simulatorprogram är införskaffat med hjälp av sparbankstiftelsens understöd. Med hjälp av sparbankstiftelsen kunde vi i somras flytta bryggorna och bojarna tillbaka på rätt ställe efter islossningen. Sparbankstiftelsen delar ut understöd 2 gånger i året och styrelsen brukar ansöka om dem.

Det är en tid sedan det senast ordnades en praktisk motorbåtsövning och vi har nu planerat in en kurs i augusti då det är lite mörkare om kvällarna.

Utfärden till Mjölö som var inplanerad förra hösten har även den blivit flyttad till det här året. Tanken är att vi åker med hyrd buss till Helsingfors och får en guidad tur ute på Mjölö. Till priset hör bussen, båtfärden och guiden. Mjölö har hört till försvarsmakten, men har öppnat för allmänheten för några år sedan. För några år sedan hade vi hade en väldigt lyckat motsvarande utfärd till Skanslandet.

Det har varit efterfrågan om en kurs i signalflaggor och en sådan är nu inplanerad till hösten. En navigationskväll är också planerad. Kom gärna med och uppdatera ditt minne. Tyvärr kunde jag själv inte delta senast, men jag hörde att kvällen var lyckad och att alla hade roligt tillsammans.

Nytt för i år är en julfest. Det är några år sedan senaste vårfesten hölls men en gemensam julfest hölls med Borgå navigationsklubb, BNK, för en tid sedan. Nu är tanken att ordna en egen julfest med ”eget” folk och deras vänner. Vi försökte locka folk till en Oktoberfest år 2019 med dåligt resultat och prövar nu på en julfest istället. 

Medlemsavgiften för år 2021 skickas också ut i samband med cirkuläret. Medlemsavgiften är 35 euro. Om du hörde till båtsektionen förra året fortsätter vi automatiskt båtsektionsmedlemskapet förutsatt att du betalt för året 2020. Priset är som vanligt 15 euro. Som medlem i båtsektionen får du din båt besiktigad och registrerad i SBF och olika medlemsförmåner samt SBF.s medlemstidning. Aktuellt inom båtliv och båtsport kan ni läsa på SBF:s sidor  www.spv.fi. Om ni inte tillhört båtsektionen tidigare och nu vill göra det kan ni meddela mig på sekreteraren@snavs.fi 

Båtplatserna i Sibbo strand fortsätter hyras ut till alla som hade en plats där förra sommaren. Om ni inte har en plats, men gärna skulle vilja ha det får ni kontakta styrelsens bryggansvariga Glenn Saloranta på glenn.saloranta@kolumbus.fi Ni får även kontakta honom om det sker förändringar i ert behov av båtplats.

Uthyrningen av Bodan på Fårholmen sker via mig på sekreteraren@snavs.fi  . I Bodan finns en dubbel våningssäng och en utdragbar soffa, dvs. 6 sovplatser. Där finns inget rinnande vatten men brunnen är bara några steg från trappan. Dricksvattnet får man ta med sig från fastlandet, det finns en kran med dricksvatten intill bryggan i Kalkstrand. I Bodan finns elspis, vedspis, kaffekokare och mikrovågsugn. Man kan grilla endera på en liten bollgrill eller i grillhuset. Egna sänkkläder tas med. Priserna för uthyrningen hittar ni på vår hemsida.

Vi vill påminna er om reglerna på Fårholmen. Holmen är till för medlemmar och medlemmarnas gäster. Ni får påminna era vuxna barn om att de behöver eget medlemskap för att besöka holmen utan föräldrar med medlemskap. Navigationskurser ordnas av Sibbo institutet och en godkänd examen är en förutsättning för medlemskap. Samtidigt påminner vi om att den som hyr Bodan inte har förkörsrätt till bastun. Bastun är till för alla och vi tar varandra i beaktande då vi badar. Om flera väntar på bastutur blir turerna kortare, är du ensam på holmen får du bada längre. Bastun lämnas alltid med vatten i hinkarna och ved i vedkorgen.

Vi hoppas på ett bättre år med mer verksamhet som kan utföras enligt planerna.

Sköt om er, och kom ihåg att tvätta händerna!                                                             Hälsningar Pernilla Åberg, sekreterare.