Cirkulär 2, 2020

Publicerad: 03-05-2020

Det har säkert inte gått någon förbi att vi lever i undantagsförhållanden. Det har naturligtvis även påverkat vår verksamhet. Kursen för egna hygienprodukter blev flyttad till hösten på grund av andra orsaker än coronaviruset, men vårens splitsande av rep och alla båtbesiktningar blir påverkade av det. Tanken är att vi kan splitsa repen på ett senare tillfälle men båtarna måste ju ändå besiktas. Besiktningen kommer nu att ske på EGEN HAND. På spv.s sidor hittar man vad som ska finnas i varje besiktad båt https://sv.spv.fi/teema/forening-besiktning/ Skrovbesiktningarna görs på hösten när båten är tillbaka på landbacken. Behöver ni hjälp av en besiktningsman kan ni kontakta dem per telefon under de tider som var planerade för besiktning dvs. torsdagarna 21.5, 28.5 och 11.6 mellan klockan 18-20, och under lördag-söndag 6-7.6 klockan 11-16. När besiktningen är gjord och ni varit i kontakt med en besiktningsman får ni klistermärket hem i posten och båten läggs in i SPV.s register. Har båten blivit besiktad förut ska ni ta kontakt med samma besiktningsman som ni hade förra sommaren. Precis som förut så måste man tillhöra båtsektionen för att få båten registrerad där. Mer information får ni av besiktningsmännen på besiktning@snavs.fi
Mer information om besiktningen och kontaktuppgifterna till besiktningsmännen hittar ni på https://snavs.fi/bat-och-bryggsektionen/
Vi följer myndigheternas rekommendationer och väntar med hur vi besluter oss att göra med både vårtalkot 23.5 och diplomutdelningen 6.6. Följ upp på våra hemsidor https://snavs.fi/ och i vår facebook-grupp https://www.facebook.com/sibbonavigationssallskap/
Om ni i fortsättningen vill få era brev per e-post och därmed kunna klicka upp bifogade länkar samt få information om aktuella händelsen snabbare får ni skicka mig er e-postadress.
Den nya sjötrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Ni hittar den på https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190782 I den nya lagstiftningen samlas flera lagar, förordningar och föreskrifter in under samma lag. Säkerhetsbestämmelserna är bättre anpassade till EU-direktiven och befälhavarens ställning och ansvar har förtydligats och den som använder en farkost har allmänna skyldigheter. Från och med 2020 tas höjdsystemet N2000 gradvis i bruk i sjökort och farleder med början i norra Bottenviken. Nu varande system utgår från medelvattenståndet medan referensplanet i N2000 är bundet till jordytan (referenspunkten finns i Nederländerna). De tryckta sjökorten kan rättas per hand och rättelserna hittar man på https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/underrattelser-sjofarande Underrättelserna uppdateras 3 gånger per månad. Information om elektroniska navigationsprogram och sjökort i plottrar hittar ni på https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/elektroniska-sjokortsdata-i-kartplottrar-ochnavigationsprogram

Jag önskar er en solig och varm vår och kom ihåg att tvätta händerna!
Pernilla Åberg, sekreterare