Miljöinfo

Publicerad: 05-01-2020

Här publiceras information om SNavS miljöprojekt, klicka rubriken för att se all information.

Håll skärgården ren – sälen Sälle

Sälle känner säkert alla till, men vad allt representerar denna säl? Håll skärgården ren är en riksomfattande miljöorganisation för folk som rör sig till sjöss. HSR upprätthåller ca 200 Sällestationer med lite olika tjänster runt om i landet. Stationerna är placerade runt kustområdet och vid insjövattendrag och deras positioner hittas på Sälle-kartan.

Till HSR:s uppgifter hör underhåll av servicestationerna med tjänster som avfallstransport, septitömningsstationer, avfallssortering, diskstationer, och torrdass. Information om miljöansvar för att inte förgifta, övergöda eller skräpa ner vattendragen är också en av organisationens viktiga uppgifter. De olika projekten under HSR ledning uppmanar oss till konkreta åtgärder för att hålla vattnen och stränderna rena och den naturliga florans och faunans överlevnad möjlig.

Läs mer och ladda ner appar med HSR tjänster på adressen www.hallskargardenren.fi

SNavS miljöbroschyr