Planerat program

Publicerad: 11-01-2019
 • 24.2.2019 kl.15.00 Vårmöte på Box brandkårshus.
 • 28.2.2019 Tillverka ekologiska hygienprodukter, hos Mari Ahrenberg.
 • 9.3.2019 Utfärd till Maritimcentret Vellamo i Kotka
 • 28.3.2019 Vi repeterar sjövägsregler och säkerhet till sjöss
 • 27.4.2019 Eldsläckargranskning och föreningens lopptorg vid Salpar skola
 • 21.5.2019 Båtbesiktning, Kalkstrand
 • 25.5.2019 Vårtalko på Fårholmen
 • 28.5.2019 Båtbesiktning, Joensuu Gårds båthamn
 • 8.-9.6.2019 Båtbesiktning och “Invigning av nya utedasset” på Fårholmen
 • 13.6.2019 Båtbesiktning, Sibbo Strand
 • 21.6.2019 Gemensam Midsommarfest på Fårholmen
 • 10.8.2019 Aktivitetsdag på Fårholmen
 • 21.9.2019 Hösttalko och säsongsavslutning på Fårholmen
 • 12.10.2019 Oktoberfest på Mårsbacka
 • 17.11.2019 kl.15.00 Höstmöte på Box brandkårshus
 • Programmet uppdateras och kompletteras med noggrannare information om aktiviteterna efter hand.