Verksamhet

Publicerad: 17-06-2018

Föreningen uppdaterar medlemsregistret och övergår till elektronisk kommunikation från och med årsskiftet 2023 – 2024. Vi ber de medlemmar som nu får brevpost att skicka i kraft varande e-postadress till sekreteraren@snavs.fi för att cirkulär och annan post skall nå fram i fortsättningen.

Information om föreningens kommande program publiceras på sidan INFO VERKSAMHETSPLAN (uppdateras efter hand), i samband med cirkulär, och på sidan MEDLEMSÄRENDEN SNAVS-JOURNALEN.

För att upprätthålla ett mångsidigt och intressant verksamhetsprogram efterlyses aktiva inom styrelse- och funktionärsgruppen. Känner du för att delta i organiserandet, t.ex. fungera som kursdragare, besiktare av båtar eller på annat sätt jobba för och inom föreningen, så ta gärna kontakt med styrelsen.