FÖRENINGENS HÖSMÖTE

Publicerad: 17-06-2018

Söndag 18.11. kl. 15 – 18 på Box brand-depå. Vi behandlar ärenden enligt föreningens stadgar och annat aktuellt. Kanske du vill delta i styrelsearbetet, eller verka som funktionär. Välkommen!