Länkar till viktig information

Publicerad: 07-11-2017

Följande web-sidor innehåller en hel del information om utbildning, sjöräddning, myndighetsinfo, registeruppgifter, miljöprojekt, förmåner för båtfolk m.m. m.m. På sätt eller annat kan de förenas med vår förening, vi är medlemmar, eller deltar i projekt under dessa.

Segling och båtsport i Finland http://sv.spv.fi

Finlands Navigationsförbund http://suomennavigaatioliitto.com

Sjöräddningssällskapet i Finland http://meripelastus.fi/sv

Trafiksäkerhetsverket Trafi http://www.trafi.fi/sv

Håll skärgården ren http://pidasaaristosiistina.fi/sv

Östersjöprojektet http://www.balticseaproject.org

Östersjöutmaningen http://itamerihaaste.net/sv