Cirkulär 2

Publicerad: 07-11-2017

Vårsolen försöker titta fram vilket betyder att sommaren är på kommande. I det här cirkuläret följer
information om bl.a. Fårholmen, aktuella händelser, hälsningar från myndigheterna och båtsektionens
båtbesiktningstillfällen. Dessutom vill förbundet Segling och båtsport i Finland tacka alla som skrivit under
adressen mot båtskatten. 15.2.2017 kom beskedet att regeringen drar tillbaka den planerade båtskatten.
Den här sommarens projekt på Fårholmen är den nya bryggan som ska få en landgång och brunnen som ska
tvättas. Utöver detta ska förstås allt annat också göras som hör till våren: städning såväl inomhus som
utomhus och vedklyvning för att nämna några. Därför hoppas vi se er alla på Talkot som är på lördagen
20.5.2017 och som avslutas med säsongsinvigning. För den som inte hunnit sätta båten i sjön innan talkot
men ändå vill dra ditt strå till stacken kan vi ordna samskjuts. Kontakta någon i styrelsen.
Från och med 1.5.2017 tar jag emot era önskningar om vilka dagar ni vill boka Bodan på Fårholmen.
Kontakta mig på pernilla78.aberg@gmail.com. Om det råkar sig att flera önskar samma tisperiod, har den
förkörsrätt som inte tidigare haft Bodan just den tiden. Den 1.6.2017 öppnar bokningskalendern och då är
det “först till kvarn” som gäller. Bokningskalendern och info om Bodan hittar ni på hemsidan www.snavs.fi.
För att garantera allas trivsel i Bodan, både för den som hyr och den som använder Bodan när den är ledig,
är det viktigt att ALLTID komma ihåg att städa efter sig. Förra sommaren fick de första hyresgästerna börja
med att städa upp matsmulor från bordet (som lockat till sig möss) och hundspår från sängen, trots att
Bodan blivit städad på vårtalkot.
Har ni kommit ihåg att betala årets medlemsavgift? Om ni förlagt fakturan kan ni meddela mig så skickar jag
en ny. Vi vill att ni använder referensnumret. Bryggströmsavgiften är 25 euro för hela säsongen eller 5 euro
per dag. Bryggströmsavgiften samt medlemsavgiften bör betalas in på SNavS konto innan strömmen tas i
bruk.
Några medlemmar har kontaktat mig och frågat ifall årets skepparbal/vårfest glömts bort från vårens
viktiga datum i det förra cirkuläret. Under årets vårmöte meddelade styrelsen att ingen skepparbal ordnas i
år utan att vi istället kommer att delta på Sibbo-mässan och i ett Vattenhjältar-projekt.
Sibbo-mässan är i Nickby hjärta 10−11.6.2017. Där berättar vi om föreningen samt informerar om
Östersjöutmaningen (http://www.itamerihaaste.net/pa_svenska). Mer info om mässan hittar ni på
www.sipoonmessut.fi.
Vattenhjältar-projektet är för alla 5−6:e klassister i norra Sibbo och är i september. Där kommer vi på ett
lekfullt sätt lära ut olika kunskaper som hör till sjölivet. Förutom oss deltar bland annat olika
scoutföreningar, Sibbo vargarna och Folkhälsan.
Som tillägg kan ännu nämnas “Tour de Sibbo”, ett evenemang för hela familjen som Sibbo
ungdomsförening ordnar 10.6.2017 tillsammans med andra organisationer i kommunen. Syftet med jippot
är att främja cykling och uppmuntra kommuninvånarna att välja cykeln istället för bilen.
Årets diplomutdelningstillfälle är lördagen 17.6.2017 på Fårholmen.
På vårmötet presenterade Eric Sundman ett sammandrag med information om sjökort och de hälsningar
han fått från myndigheterna som han talat med på båtmässan. Här fö