Cirkulär 1

Publicerad: 07-11-2017

CIRKULÄR 1 2017 kan du läsa eller ladda ner som pdf här

 

 

Bästa skeppare.

Vi har nu halva vintern bakom oss och kan redan njuta av ljusare dagar. Ävenom det inte varit så mycket till vinter, ännu i alla fall.

Här i årets första cirkulär kommer information om vårens olika program, kurser, kallelse till vårmötet och viktiga ärenden av båtsektionen.

Om ni hittar någon kurs som ni vill delta i så kom ihåg att ANMÄLA er.

Kurserna ordnas för att upprätthålla men också för att förfriska minnet. Så delta även om du glömt hur stickpassaren hålls i handen.

 

Ni som får cirkuläret hem med posten får samtidigt med fakturan för medlemsavgiften som är 35,-.

För er som får cirkuläret per email kommer medlemsfakturan i ett annat email. Den skickas från membra med adressen no-reply@membra.fi

Vill ni gå över till ”pappersfritt” kan ni meddela er email till mig på pernilla78.aberg@gmail.com Ni kan också meddela om ni i fortsättningen vill ha alla familjemedlemmar på samma faktura.

Om man vill tillhöra båtsektionen lägger man till 15,- på fakturan. Som medlem i båtsektionen får man bla. båten besiktigad och medlemskap i Segling och Båtsport i Finland (SPV) och är därmed berättigade till deras medlemsförmåner, som tex. rabatter på sjökortsprodukter  www.karttakauppa.fi/fi/k

Jag vill ännu påminna er om att använda  referensnummret.

 

Föreningen har båtplatser i Storören/Sibbo strand. Området byggs ut men SNavSens båtplatser påverkas inte av utvidgningen. Behöver ni en båtplats kan ni ansöka om den via  www.snavs.fi . Mera information av Kari Nikula (tel. 050 409 4777, kari.e.nikula@elisanet.fi).

Joensuun tila kommer inte att sköta om hamnverksamheten på Joensuu gård i sommar. Det är nu Sibbe som sköter verksamheten. Alla kontrakt som gjorts med Joensuun tila har övergått till de nya företagarna och båtplatsavgiften kommer till betalning under februari månad. Mer information om deras verksamhetsbyte och båtplatser hittas på deras hemsida www.sibbe.fi

 

Kallelse till Vårmöte söndagen 19.2.2017 kl.17:00 på Box FBK

Ärenden:

1väljs ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare och rösträknare

2. konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört

3. beslutes vilka ärenden som skall behandlas på mötet

4. anmälningsärenden

5. årsberättelsen föredras

6. bokslutet och revisorernas berättelse

7. beslut om ansvarsfrihet

8. besluts om övriga av styrelsen eller medlemmarna framförda förslag med beaktande av

§11 i stadgarna.

lkommen!

 

Bilagor: Kommodorens spalt, kurstidtabell, båtsektionens hälsningar, kontaktuppgifter och medlemsfaktura.

 

 

Kommodorens spalt

Kära skeppare,

Sibbo Navigationssällskap 44e verksamhetsår inleds och mitt första år som kommodor har tagit slut. Klart sagt har det varit ett år med mycket upp och ner. Nu då vi har ett nytt år framför oss jobbar jag för att vi ska komma tillbaka till föreningens grundstenar. Att jobba med information och skolningar samt komma medlemmarna närmare.

 

En hel del värdefull information och önskemål har vi fått in av er via vår enkät. Tack till alla som svarat! Har du inte ännu sett enkäten eller svarat på frågorna gör det nu. Enkäten hittar du på vår hemsida på första sidan på www.snavs.fi. Vi lottar ut ett SNavS-tvålpaket under vårens lopp bland alla som svarat. Både ris och ros är välkomna!

 

Följ med på vår hemsida om kommande program. Kom ihåg att anmäla dig i tid till de program som kräver anmälning. Vi har också en välfungerande facebook sida där informationen flyter jämt in. Anslut dig dit och medverka där. Informationsflödet är dock snabbt och hektiskt i dagens some-värld och det gäller för oss att göra informationen så lätt tillgänglig som möjligt. Utan att glömma bort det viktigaste det närapå meditativa båtlivet och gemenskapen på Fårholmen.

 

Alla är ni varmt välkomna på vårmötet den 19.2! Med skepparhälsningar,

Mikaela Dunderfelt

Kommodor

 

SIBBO NAVIGATIONSSÄLLSKAP r.f.

UTKAST TILL KURSTIDTABELL Interna kurser

2017-01-01…-12-31    upplaga 2016-12-13

 

CEVNI-kurs gemensamt med Navis:

Trafikbestämmelserna på den europeiska kontinentens inre vattenvägar. Intyg över godkänd tentamen behövs då man i det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt förutom behörigheten för kustfarvatten också vill ha behörighet för kanaler och floder på kontinenten. Kursen med tillhörande tentamen är certifierad av TraFi inom ramen för Finlands Navigationsförbunds kvalitetshandbok. Kursledare: Eric Sundman.

 

Lördag 2017-03-25 kl. 09:00 – 14:00 (lektioner) Sibbo eller Helsingfors
Lördag 2017-04-01 kl. 09:00 – 14:00 (repetition och tentamen) Sibbo eller Helsingfors

 

 

Kurs i VHF/DSC-radiotelefoni gemensamt med NJK och Navis:

 

Kursen är förberedelse för Kommunikationsverkets SRC-examen. SRC-certifikat behövs för att få använda VHF- radiotelefon i fritidsbåt och vissa småfartyg. Efter kursen ordnas gemensamt tillfälle att avlägga SRC-examen. Kursledare Eric Sundman.

 

Måndag 2017-04-24 kl. 18:00 – 20:30 NJK:s paviljong på Björkholmen, Helsingfors
Lördag  2017-04-29 kl. 09:00 – 14:00 NJK:s paviljong på Björkholmen, Helsingfors
Måndag 2017-05-08 kl. 18:00 – 20:30 NJK:s paviljong på Björkholmen, Helsingfors

 

 

Radarkursens teoridel:

 

Torsdag 2017-05-18 kl. 18:00 – 21:30

Sibbo

Onsdag 2017-05-24 kl. 18:00 – 21:30

Sibbo

Torsdag 2017-06-01 kl. 18:00 – 21:30

Sibbo

Teoritentamen 1,5 h vid tidpunkt som bestäms under kursens teoridel.

Radarkursens praktikdel:

Omfattar ungefär fyra kvällar á 3,0 timmar till sjöss i juni. Detaljerad tidtabell m.m. bestäms under teoridelen i samråd

med kursdeltagarna.

Radarkursen med tillhörande tentamina är certifierad av TraFi inom ramen för Finlands Navigationsförbunds kvalitetshandbok. Kursledare: Eric Sundman.

 

 

Praktikkurs för motorbåtsförare:

Praktisk båtförarkunskap (motorbåt) inkl. tentamen. Intyg över kurs och godkända tentamina behövs för det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt. Kursen med tillhörande tentamina är certifierad av TraFi inom ramen för Finlands Navigationsförbunds kvalitetshandbok. Kursen hålls till sjöss på lämplig båt. Begränsat antal deltagare. Observera: Kursen passar också för den som inte ännu tänker skaffa det internationella förarbrevet, men vill ha handledning i praktisk båtförarkunskap. Kursledare: Ben Packalén och Eric Sundman.

 

Onsdag 2017-08-02 kl. 18:00 – 21:00 Avgångsplats meddelas de anmälda deltagarna innan kursen börjar
Torsdag 2017-08-03 kl. 18:00 – 21:00
Onsdag 2017-08-09 kl. 18:00 – 21:00
Torsdag 2017-08-10 kl. 19:00 – 22:30

 

Anmälningar (Obs! Anmälan är obligatorisk till samtliga kurser):

Anmäl dig senast en vecka innan respektive kurs börjar till Eric Sundman (Ecco), tel. 0400-421 432, e-post

 eric.sundman@elisanet.fi

 

 

Verksamhetsplan 2017

Navigationskväll, sjökortsövning, på Arla, Örnvägen 34, kl 19:00      to 16.2

Vårmöte, Box brandkårshus kl 17:00                                                  sö 19.2

Utfärd till Fårholmen                                                                            mars

Båtsektionens infokväll/utfärd till sjöbevakarna, Emsalö, Borgå         to 9.3

Eldsläckargranskning på Flamman kl.10-13                                       lö 22.4

Vårtalko samt säsongsinvigning på Fårholmen                                   lö 20.5

Diplomutdelningstillfälle på Fårholmen                                                lö 17.6

Midsommarfest, Fårholmen                                                                 fr 23.6

Aktivitetsdag på Fårholmen                                                                 lö 5.8

Hösttalko med säsongavslutning på Fårholmen                                   lö 16.9

Höstmöte kl 17:00                                                                                lö 18.11

 

 

 

Båtsektionens hälsningar

–    9.3 kl 18 besöker vi sjöbevakarnas nya flytande depå vid Kuggsundet i Emsalö, Borgå.

Sjöbevakarna vill ha en namnlista på alla som kommer. Anmäla er före 6.3 till Caj Grundström

Tel. 0400 461 458, caj.grundstrom@finnport.fi

–    22.4 kl 10-13 är det eldsläckargranskning på Flamman i Kallbäck, Eriksnäsvägen 67.

–    Påminnelse till alla som har besiktade båtar att kolla om båten behöver skrovbesiktas i år.

Skrovbesiktningen sker vart femte år och ska göras innan båten sjösätts. Ta kontakt med

någon besiktningsman i god tid före sjösättningen.

–    I nästa cirkulär meddelas om besiktningstillfällen. Försök att komma på plats med båten, det underlättar våra besiktningsmäns frivilliga arbete. Besiktningen ska göras inom juni månad.

–    SVP (Segling och Båtsport i Finland) kommer ut med nya besiktningskrav under båtmässan gällande pyrotekninsk nödutrustning. Mer om det i nästa cirkulär.

 

Annat

–    En styrelsepost är obesatt. Om du känner att du vill komma med så kontakta någon från styrelsen. Vi samlas i medeltal en gång i månaden.

–    Förra sommarens största project på vår fina Fårholmen var den nya bryggan. Det här året ska bryggan få ett bryggfäste och brunnen ska tvättas.

–    Har ni önskemål gällande verksamheten, kurser eller Fårholmen, ta kontakt med en styrelsemedlem.

 

 

Sibbo Navigationssällskap r.f. 2017 Kontaktuppgifter