Kursverksamhet

Publicerad: 21-10-2017

Teoriövning i ASTRONOMISK NAVIGATION torsdag 9.1.2020. Se mer under PLANERAT PROGRAM. OBS! Datum.