Kursverksamhet

Publicerad: 21-10-2017

Intresse för en radarkurs har visats. För att kursen skall hållas behövs några anmälningar till. Se mer under INFO/KURSER/FORTBILDNINGSKURSER.