Aktuellt

Publicerad: 21-10-2017

Vårtalko på Fårholmen 22.5. 2021. Båtbesiktningar görs normalt år 2021. Se besiktningstiderna i verksamhetsplanen eller på besiktningssidan. Diplomutdelningen flyttas till augusti pga senarelagd examensdatum.