Aktuellt

Publicerad: 21-10-2017

Årsmöte 23.3.2023 kl.18.00, se verksamhetsplanen och Snavs-Journalen. Möjlighet att gå VHF-kurs på Björkholmen 22 – 23.4.2023, se Snavs-Journalen.

Programmet för utfärden till Åbo 15.4.2023 finns på sidan Snavs-Journalen. Bekanta dig med programmet och anmäl dig och ditt sällskap i tid till sekreteraren@snavs.fi

På grund av kostnadsskäl och för att spara resurser, dvs papper och arbete, skickas föreningens cirkulär via e-post, så följ med den. Till dem som inte har en e-postadress skickas cirkulären även i fortsättningen via vanliga posten, men föreningen arbetar för att helt övergå till elektronisk post i framtiden.