Aktuellt

Publicerad: 21-10-2017

Talko på Fårholmen, inofficiell. Diplomutdelningstillfälle i augusti. Projektplan gjord för Fårholmens oväderskador. Verksamhet och tidtabeller ändras p.g.a. undantagstillstånd. Besiktning av båtar utförs med special-arrangemang år 2020.