Aktuellt

Publicerad: 21-10-2017

Hösttalko på Fårholmen 23.9.2023. Jubileumstillställning 7.10.2023. Navigationskurserna i instituten börjar snart. Läs mer på sidan MEDLEMSÄRENDEN/SNAVS_JOURNALEN.

På grund av kostnadsskäl och för att spara resurser, dvs papper och arbete, skickas föreningens cirkulär via e-post. Till dem som inte har en e-postadress skickas cirkulären även i fortsättningen via vanliga posten, men föreningen arbetar för att helt övergå till elektronisk post i framtiden.