Vår förening

Publicerad: 03-10-2017

Sibbo Navigationssällskaps ändamål och huvuduppgift är att befordra intresset för navigation och att upprätthålla och förkovra medlemmarnas navigationskunskaper. Föreningen grundades 1973 och har för närvarande cirka 220 medlemmar. Föreningen tillhör Finlands Navigationsförbund r.f.

Finlands Navigationsförbund är takorganisation för navigationsföreningarna. Förbundet drar upp riktlinjerna för och koordinerar den utbildningsverksamhet som bedrivs inom föreningarna. Kursprogrammen och examensfordringarna är definierade i förbundets kvalitetssystem. En viktig del av förbundsverksamheten är arrangerandet av navigationsexamina och fastställandet av examensresultaten. Inom förbundet och dess medlemsföreningar utförs ett omfattande arbete för främjande av sjöfartskulturen och säkerheten till sjöss. Förbundet har i detta nu närmare 150 medlemsföreningar med inalles omkring 15 000 medlemmar.