Båtbesiktningarna börjar i maj. Tidpunkt för utfärden till Raumo fastslagen.

Vår Förening

 

Sibbo Navigationssällskaps ändamål och huvuduppgift är att befordra intresset för navigation och att upprätthålla och förkovra medlemmarnas navigationskunskaper. Föreningen arrangerar teoretiska och praktiska kurser och övningar med beaktande av ändamålet. God sjöfartskultur, säkerhet till sjöss och att värna om miljön är viktiga underlag för verksamheten. SNavS grundades år 1973 och har för närvarande cirka 200 medlemmar. Kurser, övningar och annan verksamhet bedrivs i hyrda utrymmen på fastlandet och på föreningens egna stödjepunkt på Fårholmen i Sibbo skärgård. 

Takorganisation för förenngen är Finlands Navigationsförbund r.f. Förbundet drar upp riktlinjerna för och kordinerar utbildningsverksamheten inom navigationsföreningarna. Kursprogrammen och examensfordringarna är definierade i förbundets kvalitetssystem. Förbundet fastställer även examensresultaten. 

waves